Kinestetiikan peruskurssi, 2 op

Ajankohta: 
19.-20.9.2017 ja 7.-8.11.2017
KurssiID: 
129676
KouluID: 
48
Tyyppi: 
short
Koulutusala/opintoala: 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala / Sosiaali- ja terveysala

Koulutus: 

Kinestetiikan peruskurssi, 2 op

Koulutuspaikka: 

Kuopio

Kohderyhmä: 

Sosiaali- ja terveysalan työntekijät

Toteutus: 

19.9.-20.9.2017 ja 7.11.-8.11.2017 klo 8.30-16.00
Presidentinkatu 1, Kuopio

Peruskurssi on alku kinestetiikan oppimisprosessille, joka jatkuu käytännön työssä. Kurssilla opitaan käytännönläheiset tiedot ja taidot ihmisen liikkumisesta ja toiminnoista. Siten on mahdollista avustaa toista ihmistä yksilöllisesti, kevyesti ja omaa sekä avustettavan terveyttä tukien.

Tavoitteet
* Opit oman kehosi hallintaa.
* Ymmärrät mikä vaikutus omalla liikkumisellasi on avustustilanteissa.
* Opit tukemaan toista ihmistä tavalla, joka mahdollistaa hänen aktiivisen osallistumisensa toimintaan.
* Tunnet kinestetiikan käsitteet ja käytät niitä apuvälineinä avustustilanteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.
* Kehität liikkumistasi avustustilanteissa tavaksi mikä estää tuki- ja liikuntaelimistösi kuormittumisen.
* Saat tietoja ja taitoja, joita voit toteuttaa suoraan työssäsi.

Peruskurssilla tarkastelemme ihmisen toimintoja liikkeen ja liikkumisen näkökulmasta:
* Harjoittelemalla erilaisia avustustilanteita ryhmissä.
* Lähtökohtana ovat omat käytännön avustustilanteet ja haasteet.
* Ihmisen toimintojen tarkasteleminen liikkumisen näkökulmasta.
* Kinestetiikan käsitteiden työstäminen oman kehokokemuksen ja parityöskentelyn kautta: kokemukset ns. terveenä sekä sairaana /liikuntarajoitteisena.
* Käytännön harjoitukset mahdollisesti asiakkaiden kanssa jo kurssipäivien aikana tai niiden välissä.
* Saat kurssimateriaalin oppimisen tukemiseksi.

4-6 kuukauden oppimisjatkumo sisältää 4 lähiopetuspäivää (28 tuntia) sekä harjoittelujaksot omissa työyhteisöissä (2 op). Harjoittelujakson tarkoituksena on tukea opitun mahdollisimman hyvää siirtämistä käytäntöön. Harjoittelujaksolle annetaan selkeä tehtävä, joka helpottaa uuden kokeilemista.

Osallistujamäärä noin 20 henkilöä/kurssi

[[Koulutuksen esite|https://edusakky-my.sharepoint.com/personal/kirsi_tikkunen_sakky_fi/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=17278592d4bf44ffcaf01968a475b7fd6&authkey=AZ5sZEf_Dpu8wjooXxlbSSI]]

Hinta: 

425 € (sis.alv 24 %)

Lisätietoja koulutuksesta: 

Sisältöön liittyvissä asioissa:
Kouluttaja Päivi Dyster
Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n
valtuuttama peruskurssikouluttaja alkaen 5 /2017
puh. 044 785 8817
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Haku päättyy: 

07.09.2017

Lisätietoa koulutukseen ilmoittautumisesta: 

Koulutuksen järjestää Savon Koulutus Oy ja toteuttaa Savon ammatti- ja aikuisopisto.

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova, mikäli peruminen tapahtuu ilmoittautumispäivän päättymisen jälkeen, veloitamme 50 % kurssin hinnasta. Jos peruutuksen syynä on sairaus tai muu pätevä syy, maksua ei peritä. Mikäli peruutus jätetään kokonaan tekemättä tai koulutus keskeytyy, perimme koko osallistumismaksun.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen