Aikuisopiskelijalle

aikuisopiskelijalle_matala.jpg

Aikuisopiskelu tänään

Tämän päivän aikuisopiskelu ei ole vain valmiin tiedon vastaanottamista luentojen muodossa, vaan opetusmenetelmät ovat sellaisia, että ne kannustavat sinua pohtimaan, hakemaan tietoa, kyselemään ja keskustelemaan. Keskeistä oppimisessa ei ole ulkoa opettelu vaan asioiden ymmärtäminen, luova ongelmanratkaisu ja käytäntöön soveltaminen.

Opiskelusi voi sisältää esimerkiksi
 • luentoja
 • ryhmätöitä
 • itsenäisesti suoritettavia tehtäviä
 • työssä oppimista
 • erilaisia projektiluonteisia harjoituksia
 • verkko-opiskelua

Lisäksi oppimisympäristönäsi on yritys, jossa suoritat työharjoittelusi, työpaikkasi tai verkko-oppimisympäristö. Opiskella voit niin päätoimisesti kuin osa-aikaisesti ja lähiopiskelusi voi ajoittua päivään, iltaan tai viikonloppuun.

Tämän päivän aikuisopiskelu on suunniteltu aikuisten tarpeisiin ja elämäntilanteeseen sopivaksi.  Valtaosa aikuisista opiskelee työn ohessa monimuotokoulutuksessa tavoitteenaan suorittaa  näyttötutkinto.

Parhaisiin tavoitteisiin päästään itseohjautuvasti, joskin se vaatii runsaasti opiskelijan ja kouluttajien yhteistyötä.

Itseohjautuvana opiskelijana

opiskelet suunnitelmallisesti, arvioit oman oppimistarpeesi ja asetat niiden mukaiset tavoitteet. 

 • sinulla on myönteinen kuva itsestäsi oppijana
 • olet oma-aloitteinen
 • olet avoin uusille kokemuksille – terveesti utelias
 • sinulla on sisäinen motivaatio opiskella
 • olet luova ja joustava, tarvittaessa valmis muuttamaan asetettuja tavoitteita
 • pystyt arvioimaan omaa oppimistasi ja osaat hyödyntää toisten arviointia edistymisestäsi

 

 

HAE TÄÄLTÄ OPISKELEMAAN