Työssäoppiminen ja tutkintotilaisuudet

työssäoppiminen_matala_0.jpg

Aikuiset voivat osoittaa näyttötutkinnoilla osaamisensa

Aikuiset voivat osoittaa näyttötutkinnolla ammattitaitonsa ja saada osaamisestaan tutkintotodistuksen.

Näyttötutkinnossa ammatillinen osaaminen suoritetaan tyypillisissä työtehtävissä aidossa työympäristössä.

Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein koulutukseen, jonka avulla hän hankkii tarvittavan ammattitaidon. Jos tutkinnon suorittajalla on jo riittävä ammattitaito, hän voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen.
Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voi suorittaa näyttötutkintona. 

Ammatilliset perustutkinnot

Ammatillisissa perustutkinnoissa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen ja alalle työllistymisen edellyttämät tiedot ja taidot.  Näyttötutkinnoissa opiskeluun tarvittava aika määritellään henkilökohtaistamista koskevassa asiakirjassa, jossa aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Näyttötutkintojen tutkintotilaisuudet arvioidaan arvosanoin 1–3 (3 kiitettävä, 2 hyvä ja 1 tyydyttävä). Nättötutkintoon valmistavasta koulutuksesta annetaan oppilaitokselta osallistumistodistus.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto suoritetaan aina näyttötutkintona, jossa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Nämä tutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.