Aikuiskoulutuksen koulutuspäälliköt

Aikuiskoulutuksen koulutuspäälliköt

Koulutuspäällikkö organisoi ja koordinoi ammatillista koulutusta. Tiivis yhteistyö oppilaitoksen,  yritysten ja organisaatioiden välillä on välttämätöntä. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä edellyttää suunnitelmallisuutta sekä työelämän  lisä- ja täydennyskoulutustarpeiden tuntemusta. Yhteistyössä eri alojen koulutuspäälliköiden ja kumppanuusvastaavien kanssa kehitetään ja  ylläpidetään asiakassuhteita sekä toteutetaan ajantasaisia ja asiakaslähtöisiä työelämän tarvitsemia palveluita.