Yhteishankintakoulutukset

yhteishankintakoulutukset_matala.jpg

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutus on joustava tapa päivittää ja laajentaa työntekijöiden osaamista. Koulutus räätälöidään aina yrityksen tai yritysryhmän tarpeisiin ja koulutuksen suunnittelu lähtee ensikontaktista liikkeelle. Yrityksellä on koulutuksen sisällön suunnittelussa hyvin keskeinen rooli.

Yhteishankintakoulutus on työvoimakoulutusta, joka soveltuu henkilöstön osaamisen kehittämiseen, uusien työntekijöiden kouluttamiseen tai tueksi muutostilanteisiin esimerkiksi silloin, kun irtisanomiset ja lomautukset uhkaavat.

Yhteystiedot

Kaupan ala: tavaroiden myyntityö, erikoistavaramyyjä:
Kumppanuusvastaava Satu Ahonen p. 044 785 4915
Koulutuspäällikkö Hannele Auvinen p. 044 785 8012

Kone- ja metalliala: koneistaja, levyseppä, hitsaaja, huolto- ja kunnossapitotyöntekijät:
Hannu T. Miettinen p. 044 785 4211

Metsätyöntekijät: metsuri: 
Koulutuspäällikkö, Ari Puustinen p. 044 785 4130

Muutoskoulutus : (erillisryhmien toimialue) 
uudelleensijoittumisvalmennus irtisanomistilanteissa alasta riippumatta: 
Koulutuspäällikkö, Sinikka Miettinen p. 044 785 8681

Puhdistuspalveluala: laitoshuoltaja, siistijä:
Koulutuspäällikkö Hannele Auvinen p. 044 785 8012

Puutuote- ja energiateollisuus: levyprosessinhoitaja, sahaprosessinhoitaja, muut prosessinhoitajat ja prosessityöntekijät: 
Koulutuspäällikkö Juhani Kauppinen, p. 044 785 3076

Rakennus- ja talotekniikka-alat 
Tuomo Kettunen p. 044 785 3296

Taloushallinto: kirjanpitäjä, palkanlaskija: 
Tutkintovastaava Tiina Koistinen p. 044 785 8028

Turvallisuusala: vartija:
Koulutuspäällikkö Marko Haataja p. 044 785 3278​

Sosiaali- ja terveysala: lähihoitaja, välinehuoltaja:
Koulutuspäällikkö Päivi Pennanen p. 044 785 8782

Sähköala: sähkö- ja sähköverkkoasentaja, automaatio- ja tietoliikenneasentaja: 
Koulutuspäällikkö Marko Haataja p. 044 785 3278

Sähköposti: etunimi.sukunimi@sakky.fi