Yhteishankintakoulutukset

yhteishankintakoulutukset_matala.jpg

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutus on joustava tapa päivittää ja laajentaa työntekijöiden osaamista. Koulutus räätälöidään aina yrityksen tai yritysryhmän tarpeisiin ja koulutuksen suunnittelu lähtee ensikontaktista liikkeelle. Yrityksellä on koulutuksen sisällön suunnittelussa hyvin keskeinen rooli.

Yhteishankintakoulutus on työvoimakoulutusta, joka soveltuu henkilöstön osaamisen kehittämiseen, uusien työntekijöiden kouluttamiseen tai tueksi muutostilanteisiin esimerkiksi silloin, kun irtisanomiset ja lomautukset uhkaavat.

Kysy lisää koulutuspäälliköiltä