Tietoa meistä

Puhdastilakoulutuskeskuksen alkuvaiheita

Puhdastilakoulutuskeskus syntyi kolmen hankkeen aikan vuosina 2006 - 2010. Puhdastilat, kooltaan 64m2, rakennettiin vuonna 2007. Suunnittelija ja rakentaja oli Sveitsiläinen firma LSMW, nykyisin M+W Process Industries GmbH – A Company of the M+W Group. Maailmassa toiseksi eniten puhdastiloja rakentava yritys.

Seuraavan hankkeen aikana kehitettiin ja pilotoitiin erilaisia puhdastilakoulutuksia, tärkeimpänä nyt rekisteröity Puhdastilapassi – Clean Room Pass®.

Kaikki asiantuntijat, jotka kouluttavat puhdastilapssikoulutuksissa, ovat käyneet Puhdastilakoulutuskeskuksen järjestämän Puhdastilakouluttajakoulutuksen.

Olimme mukan myös OPH:n verkostoitumishankkeessa, jota hallinnoi AMIEDU.

Viimeisin hanke oli  nimeltään Ajantasaisen GMP-tuotantotekniikan kansainvälinen koulutus- ja verkostoitumishanke. Tässä hankkeessa perehdymme puhdastila automaation ja robotiikan uusiin sovellutuksiin. Laajenamme verkostoja osallistumalla kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin, opintokäynteihin ja messuihin.

Puhdastilakoulutuskeskusta ovat olleet luomassa:

  • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaala-apteekki
  • Ark Therapeutics, nykyisin Fin Vector
  • Itä-Suomen yliopsto A.I.Virtanen institiuutti ja farmasian koulutusohjelma
  • Savonia ammattikorkeakoulu
  • YIT nykyisin Caverion Kuopion kiinteistötekniikka
  • Pohjois-Savon pelastusopisto
  • Oplatek Oy
  • Puhdastila pesula Rusanen
  • Finnoflag Oy

Viimeisin hanke
Ajantasaisen GMP-tuotantotekniikan kansainvälinen koulutus-ja verkostoitumishanke 1.4.2013 - 30.5.2014

Hankkeen tarkoituksena on lisätä puhdastilatoimijoiden-ja kouluttajien osaamis-ja tietotaitoa.

Hankkeessa perehdytään puhdastila-automaatioon ja puhdastilarobottien käyttöön tuotannossa.

hankkeen aikana tehdään yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa uuden palvelukonseptin luomiseksi.

Hankkeen aikana

Tehdään opintomatkoja niin kotimaisiin kuin ulkomaisiinkin kohteisiin.
Tutustutaan puhdastilarobottien toimintaan käytännössä ja kuullaan käyttäjien kokemuksia.
Osallistutaan puhdastila aiheisiin messuihin ja muihin tapahtumiin, missä voidaan jaka tietoa kokemuksista ja saada tietoa esitysten kautta.
Muodostetaan puhdastilaverkosto, jonne pyritään saamaan mukaan alan puhdastila- ja robotiikka osaajat.
Hankkeen aikana selvitimme lääkevalmistusrobottien toimittajia ja kävimme tutustumassa Eurooppalaisen toimittajan antbiottien käyttökuntoonsaattamisrobottiin käytännössä.
Osallistuimme useille messuille, seminaareihin ja muihin koulututapahtumiin kotimaassa, Saksassa ja Kiinassa.
Hankkeessa vahvistettiin puhdastilaverkostoa. Hankkeen aikana kerätty tieto ja taito tulee käyttöön puhdastilakoulutuksissa.