Älykäs erikoistuminen ammatillisessa koulutuksessa

Älykäs erikoistuminen ammatillisessa koulutuksessa - ammatillinen koulutus Itä-Suomessa 2020-luvulla hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Hankkeen hallinnoijana toimii Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. Osatoteuttajina toimivat Savon koulutuskuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 245 136 €, josta Savon koulutuskuntayhtymän osuus on 67 469 €.

Hankkeen päätavoitteena on älykkään erikoistumisen toimintatavan kehittäminen ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja tarjontaan kysyntälähtöisellä, asiakastarpeisiin vastaavalla ja samalla kustannustehokkaalla tavalla. Alueen ja seudun elinkeinoelämän tarpeet ovat koulutuksen tarjonnan lähtokohtana. Laadukkaalla ja asiakaslähtöisellä koulutustarjonnalla parannetaan työvoiman osaamista ja sopeutumiskykyä muuttuvissa tilantteissa. Älykkään erikoustumisen kautta järjestäjät voivat aidosti keskittyä vahvuusalueisiinsa, parantaa laatutasoaan ja tarjontaansa sekä turvata koululutuksen saatavuutta ja työvoiman osaamisen kehittämistä.