AOK-Ammattiosaamisen kartoitus

Hankeaika: 1.1.2018 – 31.12.2019

Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Rahoittajat: Etelä-Savon ELY-keskus, Kuopion Työllisyyspalvelu, Savon koulutuskuntayhtymä

Kustannusarvio: 212 940 euroa

Toteuttaja: Savon koulutuskuntayhtymä

Kohderyhmä: Kuopiolaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat työnhakijat

Hankkeen tavoitteena on edistää kuopiolaisten heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistymistä selvittämällä heidän ammattiosaamisen ajantasaisuus työmarkkinoille ja ohjaamalla heidät tarvittaessa täydentämään osaamistaan koulutuksellisilla ratkaisuilla.

Kohderyhmä on 100 kuopiolaista pitkäaikaistyötöntä ja rinnasteisesti pitkäaikaistyötöntä. Asiakkaita palveluun lähettävät Kuopion Työllisyyspalvelu ja Pohjois-Savon TE-toimisto.

Toiminnan aikana kehitetään Savon ammattiopistoon työelämä- ja käytännönläheinen ammattiosaamisen kartoitus – malli muutamalle ammattialalle, joilla alueella on työvoiman tarvetta.

Projektipäällikkö

Kirsi-Maria Nieminen

etunimi@sukunimi@sakky.fi

044 785 8632

Lataa hankkeen esite

Hankkeen tyyppi: 
Oma hanke