SCOPE

Hankkeen nimi

Automotive on a Y-junction; Hands on Today Education for Tomorrow (2019-1-NL01-KA202-060365)

Hankkeen nettisivut

https://yjunction.weebly.com/

Rahoittaja 

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma, strategiset kumppanuushankkeet

Toiminta-aika

1.10.2019–31.5.2021

Hanketyyppi

Hyvien käytäntöjen jakaminen

Hankkeen budjetti

Kokonaisbudjetti 80.965 €, josta Savon koulutuskuntayhtymän osuus  9.970 € 

Koordinaattori  

Graafschap College, Alankomaat

Osatoteuttajat 

  • Stichting NexTechnician, Alankomaat
  • Harrie Arendsen Doetinchem, Alankomaat
  • Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN, Alankomaat
  • mboRijnland, Alankomaat
  • Centro San Viator, Espanja
  • Technische Schulen des Kreises Steinfurt, Saksa
  • Savon koulutuskuntayhtymä, Suomi

Hankkeessa kehitetään autoalan opettajien ammatillista osaamista mm. jakamalla tietoa autoalan tulevaisuuden näkymistä ja uusista teknologioista. Hankkeen aikana kukin oppilaitos järjestää hankekokouksen, jossa esittelee omia hyviä käytäntöjään, esimerkiksi

  • miten on kehittänyt koulutusta vastaamaan autoalan teknologian kehitystä
  • miten on toiminut yhteistyössä paikallisten / alueellisten / kansallisten autoalan toimijoiden kanssa

Projektikokoukset

Aloituskokous Doetinchemissa 26.11.-29.11.2019 (pdf)
Automotive on a Y-Juntion –hankekokous Steinfurtissa Saksassa 15.-16.1.2020 (pdf)