Otsikkokuva

Käyttäjän Sähköistä oppimista kuva
08.03.2019
Kuntayhtymä

Flippausta ammatilliseen koulutukseen

Ammatillinen koulutus uudistuu ja Savon ammattiopistossa haluamme olla Suomen paras ammatillisen koulutuksen oppimisympäristö. Tavoitteen saavuttamiseksi vahvistamme olennaisesti ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua, oppimisympäristöjen opiskelijakeskeisyyttä, opiskelun ja opetuksen joustavuutta sekä kehitämme henkilöstön oppimisympäristöosaamista. Otamme käyttöön flippauksen (Flipped Classroom) yhtenä monimuoto-opetuksen muotona vastaamaan strategisia tavoitteitamme. Käynnistämme tätä tavoitetta vasten syksyllä 2019 opetushenkilökunnallemme Itä-Suomen yliopiston järjestämän Flippauksen koulutusohjelman, jonka avulla jalkautamme flippauksen myöhemmin osaksi koko oppilaitoksen arkea.

Flippauksella tarkoitetaan suomeksi käänteistä opetusta, mutta mistä siinä on oikein kyse?

"Käänteinen opetus (tai käänteinen luokkahuone, engl. flipped classroom) on monimuoto-opetuksen muoto, jossa käytetään apuna Internetissä olevia opetusmateriaaleja, jolloin varsinaisella oppitunnilla jää enemmän aikaa opettajan ja opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle. Yleisimmin tämä tehdään antamalla opiskelijoille esitehtäväksi jonkin videon katsominen ja kommentoiminen verkossa."  Lähde: Wikipedia

Flipped classroom - mistä käänteisessä opetuksessa on kyse? –video (3:32)

 

 

Flippausta on toteutettu aiemmin varsin erinomaisin tuloksin korkeakoulusektorilla, mutta ammatillisessa koulutuksessa tätä ei ole vielä kokeiltu kovinkaan laajasti. Onkin mielenkiintoista ja jopa tutkimuksen arvoista nähdä miten tämä erinomaiseksi koettu monimuoto-opetuksen muoto toimii myös ammatillisessa koulutuksessa.

Savon ammattiopistossa flippaus tulee käytännössä tarkoittamaan sitä, että opiskelua muutetaan enemmän itseohjautuvammaksi, ajasta ja paikasta riippumattomaksi ja tätä tullaan tukemaan esim. laadukkailla opetusvideoilla, jotka tulevat osittain korvaamaan perinteiset opettajien pitämät teoriatunnit/luennot. Opiskelija voi täten tutustua oppimateriaaleihin rauhassa ajasta ja paikasta riippumattomasti ennen varsinaisten taitojen harjoittelua. Opetuksessa tämä tulee tarkoittamaan sitä, että itse kädentaitojen harjoitteluun ja vuorovaikutukseen jää huomattavasti enemmän aikaa. Tämä auttaa myös tunnistamaan erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat entistä paremmin.

Pähkinänkuoressa flippauksen tavoitteena on saada opiskelijat tutustumaan uuteen asiaan ensin itsenäisesti, minkä jälkeen asian käsittelyä jatketaan yhdessä opettajan/ryhmän kanssa. Samalla opettajan rooli muuttuu yhä enemmän oppimisprosessin ohjaajaksi ja valmentajaksi. Flippaus haastaa vuosisatoja vallinneita perinteisiä opetustraditioita ja muuttaa pedagogiikkaa opettajakeskeisyydestä oppimiskeskeisyyteen. Vihdoinkin!

Flippauksessa opetusvideot ovat keskiössä. Oppilaitoksessa tullaankin panostamaan opetusvideoiden tuotantoon merkittävästi. Opetusvideoiden tekeminen on kuitenkin ollut aiemmin varsin työlästä ja siksi opettajien kynnys opetusvideoiden tekemiseksi on ollut hyvin korkea. Tähän ollaan löydetty kuitenkin nyt varsin helppokäyttöinen ja kokonaisvaltainen omalla palvelimella toimiva videoratkaisu (Planet eStream), joka mahdollistaa mm. opetusvideoiden helpon tuottamisen ja editoinnin sekä turvallisen säilytyksen ja jakelun. Videoratkaisu on toiminnassa osoitteessa https://media.sakky.fi. Vasta hankitulla ko. videoratkaisulla päästään vastaamaan entistä paremmin reformin tuomiin vaatimuksiin, kuten osaamisperusteisuuteen, yksilöllisiin oppimispolkuihin, ajasta ja paikasta riippumattomaan opiskeluun sekä tietenkin itse flippaukseen. Flippausta ja uudistuvaa ammatillista koulutusta tukevaa opetusteknologiaa on tulossa jatkossa hieman muutakin. Stay tuned!