Otsikkokuva

Käyttäjän Heikki Helve kuva
22.08.2016
Kuntayhtymä, Lukio, Nuoret, Oppisopimus, Yleinen

Hyvä yhteishaussa hakevan nuoren huoltaja

Nuorenne on tekemässä tärkeää valintaa mihin suunnata peruskoulun päättyessä. Mielipiteelläsi on nuoren tulevaan valintaan suuri vaikutus. Kannustankin Sinua tutustumaan ennakkoluulottomasti eri koulutusvaihtoehtoihin yhdessä nuoresi kanssa.

Tarjoamme nuorelle lukuisia yksilöllisiä polkuja kuljettavaksi, joita on lupa muuttaa ja vaihtaa matkan aikana. Nuori ei ole tekemässä lopullisia elämän valintoja vaan oppimassa uusia asioita ja tutustumassa samalla koulutuksiin, työelämään ja elämään yleensäkin.

Ammatillisessa koulutuksessa pääsee valmistumaan unelma-ammattiinsa tai vaihtaa suuntaa, jos valinta ei tunnu oikealta. Siirtymiset tutkintojen välillä sekä ammatillisen ja lukiokoulutuksen välillä ovat arkipäivää. Nuori voi myös suorittaa sekä ammatillisen että lukiokoulutuksen valituilla aloilla kaksoistutkinnon avulla.

Työelämä ja ammatit muuttuvat, mutta ammattiosaajia tarvitaan aina. Ammatillisen koulutuksen opiskelujaksot työelämässä antavat tuntuman työn tekemiseen, kerryttävät työkokemusta ja ovat siten ovi tulevaan työpaikkaan.

Ammatillisesta koulutuksesta saa jatko-opintokelpoisuuden kaikkiin ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin. Merkittävällä osalla ammattikorkeakoulun aloittavista onkin suoritettu ammatillinen tutkinto.

Monien mahdollisuuksien ammatillinen koulutus

Yhteishaussa on tarjolla kymmeniä perustutkintoja, joista jokaisesta voi suunnata eri ammatteihin. Koulutus mahdollistaa myös erikoistumisen ja opintojen syventämisen ammatti- ja erikoisamattitutkinnoilla.

Ammatilliseen koulutukseen voi yhdistää opintoja ulkomailla, yrittäjyysopintoja, korkeakouluopintoja sekä lukio-opintoja. Kuopion alueen urheiluakatemian kautta huippu-urheilijoiden opiskelu sovitetaan harjoitus- ja kilpailuaikatauluihin.

Opinnoissa voi edetä nopeasti tai hitaasti, itsenäisesti tai paljon tukea saaden. Jokaiselle laaditaan yksilöllinen opintopolku, jossa huomioidaan opiskelijan tarpeet ja tavoitteet. Kaikille opiskelijoille nimetään vastuuopettaja opintojen ajaksi.

Uudenlaista oppimista monipuolisissa oppimisympäristöissä ja yhdessä työantajien kanssa

Savon ammattiopisto uudistaa opetustilansa kaikilla kampuksilla. Uudistuvat tilat ovat terveet ja turvalliset, joissa noudatetaan tiukkoja Joutsenmerkin ja Sisäilmayhdistys ry:n Terve Talo –kriteereitä. Oppimista tapahtuu myös työpaikoilla ja digitaalisissa oppimisympäristöissä. Niiden kautta rakentuvat täydet työpäivät kunkin opiskelijan arjessa eri tavoin. Opintojen eteneminen tapahtuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, mutta aika tutkintovaatimusten kriteerit täyttäen.

Keräämme jatkuvasti palautetta opiskelijoilta ja työelämältä. Olemme saavuttaneet hyvän tason ja tulemme pitämään siitä kiinni. Vuonna 2018 opiskelijoiden antama palaute on parantunut aikaisemmista vuosista. Asteikolla 1-5 saatujen palautteiden keskiarvo on tällä hetkellä 4,03. Vastaavasti työelämältä saatu palaute on 4,05. Suoritetun päättökyselyn mukaan 78,7 % on työllistynyt valmistumisen jälkeen loppujen siirtyessä mm. varusmiespalvelukseen tai jatko-opiskelemaan. Vuonna 2018 toteutetun laajan kyselyn mukaan, valmistuneista 83 % on jo suositellut tai suosittelisi lämpimästi Sakkya opiskelupaikkana.

Meille tärkeää on se, että pystymme tarjoamaan laadukasta, työelämän tarpeisiin vastaavaa ja jokaisen opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet huomioivaa koulutusta. Haluamme aktiivisella vuorovaikutuksella kehittää toimintaamme ja auttaa siten opiskelemaan tulevia nuoria ottamaan elämässään turvatun askeleen eteenpäin.

Pidetään yhdessä huoli meistä kaikista ja tuetaan nyt keväällä erityisesti yhteishaussa valintaa tekeviä nuoria löytämään se oma polku, jota lähteä seuraavaksi etenemään!

Yhteishakuterveisin,
Heikki Helve
kuntayhtymän johtaja
Savon koulutuskuntayhtymä
 

HAKEMINEN

Yhteishaku 19.2-12.3.2019 www.opintopolku.fi. Tutustu yhteishaun valikoimaamme www.sakky.fi/yhteishaku

Jatkuvan haun kautta kaikki hakijaryhmät (yhteishaun jälkeen myös yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet) voivat hakea tutkintoihin. Katso lisää www.sakky.fi/hakijalle/jatkuva-haku