Otsikkokuva

09.08.2018
Aikuiset, Nuoret, Yleinen

Weltech

Hyvinvointiteknologian koulutustuote; käyttöönoton ja käytön koulutus (WelTech) -hankkeessa kehitetään ja pidetään koulutuskokonaisuuksia sekä perehdytään hoitohenkilöstöä ja opiskelijoita uusimpaan teknologiaan.

Koulutuksilla halutaan madaltaa uuden teknologian käyttöönottoon ja käyttöön liittyvää kynnystä sekä helpottaa hoitohenkilökunnan työskentelyä.

Koulutukset ja uuteen teknologiaan perehdytys toteutetaan Savon ammattiopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Hankkeen aikana rakennetaan myös Savon ammattiopiston ja Savonian Moodle ympäristöön hyvinvointiteknologia verkkokurssi.

Hanke alkoi syksyllä 2018 ja varsinaisesti koulutukset alkoivat Kuopion hoitohenkilöstölle marraskuussa 2018.

Tieto- ja tietoliikenteen perustutkinnon hyvinvointiteknologia-asentajan koulutuksiin hankitut laitteet saivat mielenkiintoisen vastaanoton koska henkilöstö sai käytännössä kokeilla laitteiden toimintaa.