Business Center - BC

Toiminta-aika: 1.9.2018-31.3.2021

Toiminta-alue: Pohjois-Savo

Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto

Rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskus

Kustannusarvio: 2066348€

Toteuttajat: Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kuopion kaupunki, Navitas Kehitys Oy, Itä-Suomen yliopisto. Mukana toiminnassa myös Iisalmen kaupunki ja Ylä-Savon ammattiopisto.

Tiivistelmä:  Savilahden alueen kehittäminen on Kuopion alueen merkittävin kehittämiskohde ja eri toimijoiden arvioidaan investoivan alueelle yli miljardi euroa seuraavien 10 - 15 vuoden kuluessa. Savilahteen rakentuu siten lähivuosina valtakunnan merkittävimpiin kuuluva osaamiskeskittymä ja innovaatioekosysteemi oppilaitosten, KYSin, tutkimuslaitosten ja yritysten ympärille. Hankkeen tavoitteena ovat seuraavat:

Savilahden alueen 6500 opiskelijaa ovat yrittäjyyden aktivointitoimien piirissä vuosittain ja heistä 500 opiskelee aktiivisesti yrittäjyyttä Savilahden oppilaitosten yhteisessä yrittäjyyden oppimisympäristössä.
Tukea Pohjois-Savon ja Savilahden innovaatiotoimintaa niin, että innovaatioita tunnistetaan 50 - 100 kpl vuodessa.
Tunnistettujen innovaatioiden kaupallistamista tuetaan yhteisellä innovaatioprosessilla siten, että vuodessa syntyy 20 uutta startupia tai lisensiointia.
Savilahden innovaatiofoorumit toteutetaan kolme-neljä kertaa vuodessa.
Maakunnan TKI-kotipesien ja Business Centerin välinen liiketoimintamalli on olemassa ja se mahdollistaa nykyistä tehokkaamman TKI-kotipesien palveluiden myynnin, käyttöasteen noston ja yrityshyödyn.
Hankkeen jälkeen toiminta on vakiintunut organisaatioiden normaaliksi toiminnaksi

Kohderyhmät: Savilahdessa toimivat oppilaitokset ja organisaatiot henkilöstöineen, opiskelijat ja maakunnan yritykset

Visio 2025:  Business Center on kansainvälisesti verkostoitunut, Pohjois-Savon yrittäjyyttä ja liiketoimintaa laajasti kehittävä innovatiivinen yhteisö.

Missio: Lisäämme Pohjois-Savon yritystoimintaa ja aluetalouden kasvua tarjoamalla yrittäjyyskasvatus- ja koulutuspalveluja, yritysten kasvu- ja innovaatiopalveluja ja verkostoja.

Arvot: KASVU JA KANNUSTUS Kannustamme yhteisömme opiskelijoita ja asiakkaitamme kasvuun ja kehittymiseen. Tuotamme jäsenillemme ja asiakkaillemme kasvua.

LUOTTAMUKSEN ARVOINEN Luotamme toisiimme. Asiakassuhteemme perustuvat luottamukseen. Ansaitsemme luottamuksen tuottamalla lisäarvoa asiakkaillemme.

ROHKEA JA ENNAKKOLUULOTON Meillä on ovet auki asiakkaille ja uusille kumppaneille. Kokeilemme rohkeasti uusia ideoita ja työtapoja. Olemme ennakkoluulottomia kohdatessamme erilaisuutta ja näemme monimuotoisuuden voimavarana.

Tavoitteet/työpaketit

Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen

Savilahteen rakennetaan Savon ammattiopiston, Savonia-amk:n ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö, missä opiskelijat voivat luontevasti kokeilla ja oppia yrittäjyyttä

toiminnallisesti yhteistyössä eri alojen ja oppilaitosten opiskelijoiden kanssa. He voivat mm. osallistua opintoalat ja oppilaitosten väliset rajat kaataville yrittäjyysleireille ja perustaa samoin eri alojen ja oppilaitosten opiskelijoiden välisiä NY vuosi yrittäjänä yrityksiä sekä osallistua Draft-ohjelmaan.

Avoin innovaatioprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut

Luodaan Pohjois-Savon maakunnan ja Savilahden toimijoiden yhteiset, avoimet ja pysyvät innovaatioprosessi- ja yrityskiihdyttämöpalvelut, jotka tuottavat nykyisiä merkittävästi enemmän uusia, kaupallistettuja innovaatioita joko startupien tai lisensiointien muodossa. Business Center tukee maakunnan TKI-kotipesiä niiden palveluiden myynnissä yrityksille. Startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut tehostavat toimintaa ja luovat alueelle uutta, myönteisempää asenneilmapiiriä yrittäjyyttä ja innovaatioiden kaupallistamista kohtaan. Innovaatioiden kaupallistamisprosessin palveluihin kuuluvat mm. IPR-tuki, rahoituksen haussa avustaminen, liiketoiminnan suunnittelu ja liiketoimintamallien sparraus.

Pohjois-Savon innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen

Hankkeessa suunnitellaan, pilotoidaan ja lopulta vakiinnutetaan 3 – 4 vuosittain toteutettavaa innovaatiofoorumia. Innovaatiofoorumit ovat uusien, innovatiivisten ideoiden etsintä- ja synnyttämistapahtumia. Ne ovat strategisia ekosysteemipalveluita, jotka mahdollistavat laaja-alaisesti eri osaamisen törmäyttämisen ja sitä kautta uusien, tulevaisuuden kaupallistettavien innovaatioiden tunnistamisen ja jatkokehittämisen. Foorumit teemoitetaan YK:n kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030 mukaisesti.

Lisäksi hankkeessa laaditaan ja jalkautetaan Pohjois-Savon alueelle käytännönläheinen yrittäjyyskasvatusstrategia.

Hankkeen tavoitteet tähtäävät vuoteen 2020 ja sen jälkeiseen aikaan. Hanke päättyy 31.3.2021, siihen mennessä hankkeessa kehitettävät toiminnot ja palvelut ovat toiminnassa ja tuottavat tavoitteiden mukaista volyymiä. Hankkeen jälkeen prosessi on niin tuottava, että se voidaan vakiinnuttaa.Hankkeessa