Duuni edellä imuohjattu koulutus maakunnissa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjoissavolaiset yritykset ovat ilmaisseet vakavan huolensa eri alojen osaavan työvoiman saatavuudesta. Ammatillisen koulutuksen resursseja on leikattu ja maakunnan koulutus on aiempaa enemmän keskittynyt kaupunkeihin ja paikkakunnille VT 5:n varrella.

Kaupunkikeskusten ulkopuolisissa kunnissa osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman rekrytointi ja saatavuus on muuttunut entistä haasteellisemmaksi. Yritysten ja työntekijöiden kotipaikkakunnalla ei useinkaan ole soveltuvaa koulutusta ja pitkien matkojen ja osittain puutteellisten yhteyksien takia kouluttautuminen on hankalaa. Tarvitaan keinoja, joilla nuoret, työttömät, ammatinvaihtajat ja maahanmuuttajat saadaan hakeutumaan opiskelemaan ja suorittamaan opintonsa loppuun ja työllistymään oman alueensa yrityksiin. Samalla heille tarjoutuisi mahdollisuus jäädä asumaan kotiseudulleen. Alueen yritysten työntekijät vastaavasti tarvitsevat joustavia ja monipuolisia mahdollisuuksia täydentää osaamistaan.

Hankkeessa tehdään "imuohjattu" eli työpaikkavetoinen koulutusmalli. Koulutusmallissa alueen ihmisille tarjotaan mahdollisuus koulutukseen kotiseudullaan ja sitä kautta työllistymään paikkakunnan yrityksiin. Hanke kohdistuu puualaan, sosiaali- ja terveysalaan, liiketaloudenalaan, hotelli ja ravitsemusalaan sekä vaatetusalaan . Hanketta hallinnoi Savon koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttajana toimii Tohtori Matthias Ingmanin säätiö / Ingmanedu.

Hankkeen fokuksessa ovat ammatillisen II-asteen tutkinnot.

Alueen yrityselämä tarvitsee osaavaa työvoimaa ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä

Koulutusmallissa koulutus/osaamistarve lähtee yrityksestä ns. imuohjauksena – yrityksen tarpeisiin ja siihen vastataan paikallisesti järjestettävällä koulutuksella. Malli toteutuu siten, että yrityksissä kartoitetaan työvoiman ja osaamisen määrällinen ja laadullinen tarve, etsitään paikallisesti nuorista, työttömistä tai työpaikkaa vaihtavista koulutettavat henkilöt, jotka koulutetaan työvaltaisesti, työpaikan tarpeita vastaavasti. Koulutus toteutetaan hyvin pitkälti työpaikoilla ohjattuna ja siihen sisällytetään mahdollisuuksia verkon kautta tapahtuvaan oppimiseen. Koulutettava henkilö voi olla peruskoulusta tai lukiosta valmistuva, työtön tai paikkakunnalle muuttava uusi henkilö.

Toimintamalli tukee myös yrityksen henkilöstökoulutuksen järjestämistä. Koulutukseen osallistuvat etsitään yhteistyössä kuntien koulutoimen, TE–palveluiden, kunnan työllisyysammattilaisten tai henkilöstöyritysten kautta. Kunnan ja yritysten kanssa on mahdollisuus myös yhteismarkkinointiin tarvittavien osaajien löytämiseksi paikkakunnalle. Yhteismarkkinoinnissa esitellään koulutuksen lisäksi työpaikkoja, vapaita asuntoja, päivähoitopaikkoja, kouluja ja muita ihmisen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.

Hanke toteutetaan pilottien kautta muun muassa puualalla, elintarvike-, ravintola-ja catering-alalla, puhdistus-, ja kiinteistöpalvelualalla, sosiaali- ja terveysalalla, tekstiili -ja vaatetusalan sekä liiketalouden alalla. Eri aloilla kehittämistä voidaan toteuttaa eri tavoin, tavoitteen ollessa sama. Eri aloilta ja piloteista saadut toimintamallit antavat suuntaa toimintamallien kehittämisessä.

Hankkeen tuloksena syntyy uusi toiminta- ja yhteistyömalli, jolla koulutusta voidaan oppilaitosten yhteistyönä. Hanke päättyy 30.6.2021.

PIELAVESI-KEITELE / KESKIVIIKKONA 13.11.2019 (pdf)

HANKKEEN TOTEUTUS ESR-HANKE 2018-2020
Kartoitamme hankealojen työelämän työvoiman ja osaamisen tarpeen Pohjois-Savossa.
Luomme maakuntaystävällisiä koulutusmalleja.
Kartoitamme työvoiman saannin ja koulutustarpeen omasta maakunnasta.