Engineering mobility in Europe (EMEU)

Engineering mobility in Europe (EMEU)

Hankkeen toteutusaika: 15.11.2014–15.11.2017

Tavoitteet

Tavoitteena on tekniikan alojen houkuttavuuden lisääminen liikkuvuuden avulla sekä pysyvien verkostojen luominen tekniikan alojen opiskelijaliikkuvuuteen. Hankkeeseen osallistuu kymmenen oppilaitosta kuudesta maasta (DE, DK, ES, FI, NL, UK). Hankkeen aikana laaditaan  kansainvälisiä opintojaksoja sähkö/automaatio-, metalli-, rakennus-, ICT- ja puualalle sekä kehitetään virtuaalista liikkuvuutta.

Hankkeen koordinaattori

Horizon College, Alankomaat

Yhteistyötahot
  • Savon ammattiopisto
  • Jyväskylän ammattiopisto 
  • ID College, Alankomaat
  • IES CONSTRUCCION BIZKAIA, Espanja
  • Xabec, Espanja
  • AARHUS TECH, Tanska
  • Syddansk Erhvervsskole, Tanska
  • Städtliche Berufsschule fur Fertigungstechnik, Saksa
  • Bridgwater College, UK
  • Hankkeen verkkosivut:  http://em-eu.eu/
Hankkeen yhteyshenkilöt

Jaana Räsänen, jaana.rasanen@sakky.fi, puh. +358 44 785 3311
Pia Peltola, pia.peltola@sakky.fi, puh. +358 44 785 8762

Rahoittaja

Hanketta on rahoitettu Euroopan komission Erasmus+ tuella. Komissio ei vastaa hankkeessa tuotetusta sisällöstä.

Suomessa Erasmus+ ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO (kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio).

Hankkeen tyyppi: 
Partnerihanke