Opiskelumuodot ja rahoitus

opiskelumuodot_rahoitus_matala.jpg

Opiskelumuodot ja rahoitus

​Ammatillinen tutkinto voidaan suorittaa omaehtoisena koulutuksena (opetushallinnon tukemana), oppisopimuskoulutuksena (oppisopimusviranomaisten tukemana), työvoimakoulutuksena (työvoimaviranomaisten hankkimana) ja henkilöstökoulutuksena (työnantajan tukemana). Koulutus voi olla tutkintotavoitteista tai muuta ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. 

Omaehtoinen koulutus

Koulutus voi olla tutkintoon johtavaa tai muuta ammatillista lisäkoulutusta. Osaamistaan voi täydentää myös lisäkoulutuskursseilla, jotka kestävät muutamasta päivästä useaan kuukauteen. Omaehtoinen opiskelu työttömyystuella voi myös olla mahdollista. Työttömän tai työttömyysuhan alla olevan henkilön kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä omaan TE-toimistoon ja tarkistaa virkailijan kanssa omat mahdollisuudet etuuksiin.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutus on pääasiassa työnantajan rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta. Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt suunnitellaan yhdessä yritysten/työyhteisöjen kanssa. 

Oppisopimuskoulutus 

Oppisopimuskoulutus on sopimukseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jossa suurin osa ammattitaidosta opitaan tekemällä käytännön työtä työpaikalla. Oppimista ohjaa ja valvoo työnantajan valitsema työpaikkakouluttaja. 

Työssäoppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla, joiden osuus koulutuksesta on noin 20 %. Oppisopimuskoulutus soveltuu kaiken ikäisille. Se räätälöidään opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan. Oppisopimus voidaan solmia jo työssä olevalle työntekijälle, uudelle työntekijälle, työttömälle työnhakijalle ja yrittäjälle. 

Oppisopimuksella voi suorittaa samat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Oppisopimuskoulutusta voidaan järjestää myös tutkintoon johtamattomana lisäkoulutuksena, jolloin koulutus voidaan räätälöidä täysin työnantajan tarpeisiin. Koulutukseen hakeudutaan Savon ammattiopiston oppisopimuspalveluiden kautta. 

Työvoimakoulutus 

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa koulutusta, joka parantaa työhön sijoittumisedellytyksiä. Työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Työvoimakoulutus on pääosin ammatillisia valmiuksia edistävää perus-, jatko- tai täydennyskoulutusta. Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Ajankohtaista tietoa työvoimakoulutuksesta saat TE-palveluiden nettisivuilta

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutus on työvoimakoulutusta, joka soveltuu henkilöstön osaamisen kehittämiseen, uusien työntekijöiden kouluttamiseen ja muutoksen hallintaan irtisanomistilanteissa. Koulutus räätälöidään aina yritysten tarpeisiin. 

Muita koulutusvaihtoehtoja 

Yhteishaussa voi hakea ammatillisiin perustutkintoihin, mikäli hakijalla ei ole aikaisempaa ammatillista perustutkintoa. 

Hanketoiminta 

Hankkeiden pääpaino on yritysten ja yhteisöjen osaamisvalmiuksien ja kilpailukyvyn kohottamisessa. Hankkeisiin liittyy yleensä koulutusta.

Lisätietoja opintojen rahoituksesta tästä.