Valintaperusteet

Jatkuvassa haussa noudatetaan seuraavia valintaperusteita:

1.Soveltuvuuskokeen tai valintahaastattelun tulos, jos sellainen järjestetään. Kokeessa tai haastattelussa selvitetään hakijan soveltuvuutta koulutukseen ja ammattiin.
2. Koulutustarve. Hakijalla ei ole koulutuspaikkaa tai ammatillista tutkintoa taikka hänen aikaisempi tutkintonsa on työelämän vaatimuksiin nähden vanhentunut. Tai hakijalla on terveydellinen tai jokin muu perusteltu syy ammatinvaihtoon
3. Alan työkokemus
4. Peruskoulun päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo (lukiopohjaiseen koulutukseen lukion päättötodistuksen keskiarvo).

Opiskelijaksi valitun terveydentilan tulee olla sellainen, että hän kykenee koulutukseen liittyviin käytännön työtehtäviin. Näitä vaatimuksia on kuvattu tutkintokohtaisissa kuvauksissa.

Tutkinnoissa, joissa koulutukseen ja ammatissa toimimiseen liittyy alaikäisten, potilaiden, asiakkaiden tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, selvitetään hakijan terveydentilaa ja toimintakykyä tarkemmin. Hakijan tulee antaa selvittämiseen tarvittavat ja oikeat tiedot, jotta opiskelupaikka voidaan vahvistaa. Oppilaitos päättää opiskelijaksi ottamisesta ja opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen siihen saakka, kunnes valintaan vaikuttaneet todistukset on tarkistettu.

Yhteishaussa ja jatkuvassa haussa noudatetaan hakijan ilmoittamaa hakutoivejärjestystä. Toisin sanoen hakija voi tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, ellei hän tule ensimmäisellä valintakierroksella valituksi ylimpään hakutoiveeseensa.