Valintaperusteet

Valintaperusteet 1.8.2020 alkaen

Perustutkinnot

 • Soveltuvuuskokeen tai valintahaastattelun tulos (vain SORA-tutkinnoissa). Kokeessa tai haastattelussa selvitetään hakijan soveltuvuutta koulutukseen ja ammattiin
 • Hakijalla on terveydellinen peruste ammatinvaihtoon (vakuutusyhtiön rahoitus tai lääkärintodistus)
 • Hakijalla on tarve uudelleen kouluttautumiseen työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi ja osaamisen lisäämiseksi paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi
 • Alan työkokemus.
 • Hakijalla ei ole koulutuspaikkaa tai ammatillista tutkintoa
 • Peruskoulun päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo (lukiopohjaiseen koulutukseen lukion päättötodistuksen keskiarvo).

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen osalta noudatetaan yleisiä niitä koskevia alakohtaisia pääsyedellytyksiä.

VALMA

Koulutus on ensisijaisesti vailla toisen asteen tutkintoa oleville perusopetuksen päättäneille nuorille ja muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa valmiuksia hakea ammatilliseen koulutukseen sekä vahvistaa valmiuksia suorittaa ammatillinen tutkinto.

VALMA (erityisopetuksessa)

Koulutus on ensisijaisesti vailla toisen asteen tutkintoa oleville perusopetuksen päättäneille nuorille ja muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa valmiuksia hakea ammatilliseen koulutukseen sekä vahvistaa valmiuksia suorittaa ammatillinen tutkinto. Koulutus on tarkoitettu laaja-alaista ja monipuolista yksilöllistä erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

TELMA

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vailla toisen asteen tutkintoa oleville perusopetuksen päättäneille erityistä ja laajaa tukea tarvitseville nuorille, joiden oppimisedellytykset tai elämäntilanne eivät mahdollista ammatillisia perustutkinto-opintoja. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa arki- ja työelämän taitoja. Valinnoissa kiinnitetään huomiota opiskelijan yksilölliseen elämäntilanteeseen ja koulutuksen tarpeeseen opiskelijan oman toimintakyvyn parantamiseksi.

 

Opiskelijaksi valitun terveydentilan tulee olla sellainen, että hän kykenee koulutukseen liittyviin käytännön työtehtäviin. Näitä vaatimuksia on kuvattu tutkintokohtaisissa kuvauksissa.

Tutkinnoissa, joissa koulutukseen ja ammatissa toimimiseen liittyy alaikäisten, potilaiden, asiakkaiden tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, selvitetään hakijan terveydentilaa ja toimintakykyä tarkemmin. Hakijan tulee antaa selvittämiseen tarvittavat ja oikeat tiedot, jotta opiskelupaikka voidaan vahvistaa. Oppilaitos päättää opiskelijaksi ottamisesta ja opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen siihen saakka, kunnes valintaan vaikuttaneet todistukset on tarkistettu.

Yhteishaussa ja jatkuvassa haussa noudatetaan hakijan ilmoittamaa hakutoivejärjestystä. Toisin sanoen hakija voi tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, ellei hän tule ensimmäisellä valintakierroksella valituksi ylimpään hakutoiveeseensa.

 

Suomen kielen testi

Savon ammattiopiston opetuskieli on suomi. Suomen kielen taito tarkistetaan kaikilta hakijoilta, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaidon voi osoittaa kielitestissä tai dokumenteilla. Hakijaa, jonka kielitaitoa ei ole todettu riittäväksi, ei voida valita koulutukseen. Kielitaitovaatimus on tutkintokohtainen ja vaadittu taitotaso vaihtelee välillä A2-B2.

Saat kutsun kielitestiin, jos et ole voinut todentaa kielitaitoasi muilla tavoin. Kielitestissä osoitat, että sinulla on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen. Kielitestiin kutsutaan kirjeellä tai sähköpostilla.

Voit osoittaa kielitaitosi toimittamalla todistuksen oppilaitokseemme hyvissä ajoin ennen kielitestiä.

Lähetä todistus kielitaidostasi sähköpostilla osoitteeseen: hakutoimisto@sakky.fi tai kirjepostilla osoitteeseen: Savon ammattiopisto / Hakupalvelut, Osmajoentie 75 A, 78210 Varkaus.

Ilmoitamme sinulle todistuksen tarkistamisen jälkeen tekstiviestillä, tarvitseeko sinun osallistua kielitestiin.

Kielitestiä ei tarvitse tehdä, jos sinulla on:

 • peruskoulun päättötodistus, jossa äidinkielen tai suomi toisena kielenä -oppiaineen arvosana on riittävä hakemaasi tutkintoon (aikuisten perusopetuksen todistus ei riitä).

Jos et ole vielä saanut peruskoulun päättötodistusta, toimita peruskoulun 9. luokan syyslukukauden jaksotodistus, jossa äidinkieli tai suomi toisena kielenä on arvioitu kokonaisarvosanalla.

Jos äidinkielen opinnot on mukautettu peruskoulussa, sinun on osallistuttava kielitestiin.

 • lukion päättötodistus, jossa äidinkielen tai suomi toisena kielenä arvosana on riittävä hakemaasi tutkintoon.
 • yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason (YKI) todistus, jossa vähintään kolme kielitaidon osa-aluetta on arvioitu taitotasolla 3.
  Lue lisää Savon ammattiopiston Yki-testeistä

Huomioimme YKI-todistukset, joiden saamisesta on kulunut korkeintaan kaksi vuotta. Jos olet suorittanut YKI-testin kauemmin kuin kaksi vuotta sitten, sinun on osallistuttava kielitestiin.

 • Valma-koulutuksen suomi toisena kielenä (S2) -opettajan antama kielitestaukseen perustuva todistus suomen kielen taidosta, jossa vähintään kolme kielitaidon osa-aluetta on arvioitu riittävällä tasolla hakemaasi tutkintoon.
 • suomen kielellä suoritettu aiempi ammatillinen tutkinto, johon ovat kuuluneet yhteiset opinnot.

Kielitaitovaatimus on tutkintokohtainen. Peruskoulun tai lukion päättötodistuksesta tarkistetaan äidinkielen tai suomi toisena kielenä -oppiaineen arvosana. Äidinkielen / suomi toisena kielenä -oppiaineen arvosana 7 vastaa taitotasoa A2, arvosana 8 vastaa taitotasoa B1 ja arvosana 9 vastaa taitotasoa B2.

Tutkinnoissa, joissa kielitaitovaatimus on B2, hakijan on saatava kielitestistä tulos B1 ja sen jälkeen osoitettava haastattelussa suullisen kielitaidon osalta taso B2.

Tutkintojen kielitaitovaatimukset 1.1.2019 alkaen, perustutkinnot, löytyy tästä. 

Lisätietoja: hakutoimisto@sakky.fi

Kielitestipäivät 2020 Kuopiossa: 5.8.2020, 17.8.2020, 7.9.2020, 28.9.2020, 26.10.2020, 16.11.2020, 14.12.2020.

Kielitestipäivät 2021 Kuopiossa: 11.1.2021, 1.2.2021, 1.3.2021, 29.3.2021, 26.4.2021, 31.5.2021, 28.6.2021, 2.8.2021.