Valintaperusteet

Jatkuvassa haussa noudatetaan seuraavia valintaperusteita:

1.Soveltuvuuskokeen tai valintahaastattelun tulos, jos sellainen järjestetään. Kokeessa tai haastattelussa selvitetään hakijan soveltuvuutta koulutukseen ja ammattiin.
2. Koulutustarve. Hakijalla ei ole koulutuspaikkaa tai ammatillista tutkintoa taikka hänen aikaisempi tutkintonsa on työelämän vaatimuksiin nähden vanhentunut. Tai hakijalla on terveydellinen tai jokin muu perusteltu syy ammatinvaihtoon
3. Alan työkokemus
4. Peruskoulun päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo (lukiopohjaiseen koulutukseen lukion päättötodistuksen keskiarvo).

Opiskelijaksi valitun terveydentilan tulee olla sellainen, että hän kykenee koulutukseen liittyviin käytännön työtehtäviin. Näitä vaatimuksia on kuvattu tutkintokohtaisissa kuvauksissa.

Tutkinnoissa, joissa koulutukseen ja ammatissa toimimiseen liittyy alaikäisten, potilaiden, asiakkaiden tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, selvitetään hakijan terveydentilaa ja toimintakykyä tarkemmin. Hakijan tulee antaa selvittämiseen tarvittavat ja oikeat tiedot, jotta opiskelupaikka voidaan vahvistaa. Oppilaitos päättää opiskelijaksi ottamisesta ja opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen siihen saakka, kunnes valintaan vaikuttaneet todistukset on tarkistettu.

Yhteishaussa ja jatkuvassa haussa noudatetaan hakijan ilmoittamaa hakutoivejärjestystä. Toisin sanoen hakija voi tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, ellei hän tule ensimmäisellä valintakierroksella valituksi ylimpään hakutoiveeseensa.

Suomen kielen testi

Savon ammattiopiston opetuskieli on suomi. Suomen kielen taito tarkistetaan kaikilta hakijoilta, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaidon voi osoittaa kielitestissä tai dokumenteilla. Hakijaa, jonka kielitaitoa ei ole todettu riittäväksi, ei voida valita koulutukseen.

Saat kutsun kielitestiin, jos et ole voinut todentaa kielitaitoasi muilla tavoin. Kielitestissä osoitat, että sinulla on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

Kielitaitovaatimus on tutkintokohtainen, eli vaadittu taitotaso vaihtelee välillä A2-B2. Liitä hakemukseesi todistus kielitaidosta (YKI, Valtionhallinnon kielitutkinto, peruskoulun päättötodistus tai suomi toisena kielenä (S2) -opettajan antama todistus suomen kielen taitotasosta). Peruskoulun päättötodistuksesta tarkistetaan äidinkielen arvosana. Suomi toisena kielenä/ äidinkieli arvosana 7 vastaa taitotasoa A2. Suomi toisena kielenä/ äidinkieli arvosana 8 vastaa taitotasoa B1. Suomi toisena kielenä/ äidinkieli arvosana 9 vastaa taitotasoa B2.

Todistuksen kielitaidosta voit toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: hakutoimisto@sakky.fi tai kirjepostilla osoitteeseen: Savon ammattiopisto / Hakupalvelut, Osmajoentie 75 A, 78210 Varkaus.

Sovitut kielitestipäivät:

27.4.2018, 25.5.2018, 3.8.2018, 7.9.2018, 5.10.2018, 9.11.2018, 14.12.2018.

Kielitestiin kutsutaan kirjeellä.