Mielenterveys- ja päihdetyö

Tutkinnon suorittanut mielenterveys- ja päihdetyön ammattilainen on elämänhallinnan edistäjä, joka uskaltaa laittaa oman persoonansa likoon.

Työ vaatii kykyä heittäytyä ja rohkeutta kohdata elämän vaikeitakin kysymyksiä. Työssä korostuvat ammattimaisuus, asiakkaan arvostaminen ja luottamus. Sinulla on arjessa taitoa luoda ympärillesi luottamusta!

Koulutuspäivät rakentuvat mielenkiintoisista keskusteluista, pohdinnoista, yhdessä oppimisesta sekä luennoista. Opiskelua syventävät oppimistehtävät, tutustumiset ja vierailut, ryhmätyöt sekä itsenäisesti suoritettavat tehtävät.  

Opinnot Savon ammattiopistossa antavat sinulle monipuolista osaamista ja taitoa soveltaa erilaisia lähestymistapoja mielenterveys- ja päihdetyöhön. Pysyt myös kokeilemaan rohkeasti erilaisia menetelmiä parhaan lopputuloksen takaamiseksi.

Tervetuloa  mielenterveys- ja päihdetyön osaajaksi!

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisena voit työskennellä:

  • ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla
  • mielenterveys- ja päihdetyössä monipuolisin välinein ja menetelmin asiakkaiden, verkostojen ja yhteisöjen kanssa

Opintojen jälkeen osaat:

  • toimia asiakkaan parhaaksi ja ihmistä kunnioittaen
  • hyödyntää  monipuolista tietotaitoa, lainsäädäntöä ja palveluja
  • toimia moniammatillisessa yhteistyössä
  • huolehtia omasta työhyvinvoinnistasi sekä itsensä johtamisesta ja osaamisen kehittämisestä

 

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoon sekä mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon voit hakea joustavasti jatkuvassa haussa.
Lue TÄSTÄ lisää ja hae opiskelemaan.
Katso kaikki jatkuvan haun koulutukset KOULUTUSKALENTERISTA

Kysyttävää? Ole rohkeasti yhteydessä: