TELMA- ja VALMA vaativa erityinen tuki

VAATIVANA ERITYISENÄ TUKENA JÄRJESTETTÄVÄ AMMATILLINEN KOULUTUS

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA), 60 osp

Hakuaika 11.3. – 1.4.2020

TELMA-opiskelu on suunnattu yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Opiskelu soveltuu sinulle, kun pääsääntöisesti et ole jatkamassa ammatilliseen koulutukseen ja haluat valmentautua oman toimintakykysi mukaiseen itsenäiseen elämään. Opintojen aikana laadit yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jota tarkistetaan tarpeen mukaan.

1-3 vuoden aikana suoritat 60 osaamispistettä omien oppimistarpeittesi ja -valmiuksiesi mukaisesti ja laadit opintojen jälkeisen jatkosuunnitelman yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa. TELMAn perimmäisenä tavoitteena on löytää sinulle polku oman toimintakykysi mukaiseen hyvään itsenäiseen elämään.

Opiskelupaikka: Kuopio
Lisätietoja:
Opinto-ohjaaja: Tarja Tolonen, 044 785 3432
Koulutuspäällikkö Marja Rissanen, p. 044 785 8770
 

VALMA, vaativa erityinen tuki, 60 osp

Hakuaika 11.3. – 1.4.2020

VALMA, vaativa erityinen tuki -opiskelu on tarkoitettu sinulle, kun etsit itsellesi ammattia, johon haluat opiskella tutustumiskäyntien ja työjaksojen kautta.

VALMA-opiskelu soveltuu sinulle, kun haluat kehittää valmiuksia ammatilliseen koulutukseen tai ammatilliseen erityiskoulutukseen, haluat oppia itsenäisen elämän taitoja ja pyrit kehittämään omaa kuntoutumistasi yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.

Opiskelumalli on tarkoitettu laaja-alaista ja monipuolista yksilöllistä erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Koulutuksen ehtona on, että olet suorittanut peruskoulun eikä sinulla ole toisen asteen ammatillista tutkintoa. Koulutuksen tavoitteena on valmentautua tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. VALMA-opintojen aikana laadit yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jota tarkistetaan tarpeen mukaan. Vuoden aikana suoritat 60 osaamispistettä omien oppimistarpeidesi ja -valmiuksiesi mukaisesti.

Opiskelupaikka: Kuopio
Lisätietoja:
Opinto-ohjaaja: Aliisa Makkonen, 044 785 8620
Koulutuspäällikkö Marja Rissanen, p. 044 785 8770

Kysy lisää

Rissanen Marja

Rissanen Marja
koulutuspäällikkö, hyvinvointi, TELMA- ja VALMA-koulutus
+358447858770

Tolonen Tarja

Tolonen Tarja
lehtori, opinto-ohjaaja
+358447853432