TELMA- ja VALMA vaativa erityinen tuki

PERUSOPETUKSEN JÄLKEINEN VALMISTAVA KOULUTUS- Tutustu ja hae TÄSTÄ

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), 60 osp

Hakuaika 21.5. – 23.7.2019  

Koulutus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille ja muille perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla oleville nuorille ja aikuisille, vanhentuneen tai puutteellisen ammattitaidon omaaville sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Opiskelija voi missä tahansa vaiheessa valmentavaa koulutusta siirtyä suorittamaan ammatillista tutkintoa, jos hänellä on siihen tarvittavat valmiudet, hän täyttää alan hakuehdot ja alalla on vapaita paikkoja.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa valmiuksia hakea ammatilliseen tutkintokoulutukseen sekä vahvistaa valmiuksia suorittaa ammatillinen tutkinto. Valmentavasta koulutuksesta saa 6 lisäpistettä yhteishaussa.

Opiskelupaikka: Kuopio, Toivala

Lisätietoja: Marja Rissanen, p. 044 785 8770

 

VAATIVANA ERITYISENÄ TUKENA JÄRJESTETTÄVÄ AMMATILLINEN KOULUTUS

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA), 60 osp

Hakuaika 13.3. – 3.4.2019

TELMA-opiskelu on suunnattu yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Opiskelu soveltuu sinulle, kun pääsääntöisesti et ole jatkamassa ammatilliseen koulutukseen ja haluat valmentautua oman toimintakykysi mukaiseen itsenäiseen elämään. Opintojen aikana laadit yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jota tarkistetaan tarpeen mukaan.

1-3 vuoden aikana suoritat 60 osaamispistettä omien oppimistarpeittesi ja -valmiuksiesi mukaisesti ja laadit opintojen jälkeisen jatkosuunnitelman yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa. TELMAn perimmäisenä tavoitteena on löytää sinulle polku oman toimintakykysi mukaiseen hyvään itsenäiseen elämään.

Opiskelupaikka: Kuopio

Lisätietoja: Marja Rissanen, p. 044 785 8770

 

VALMA, vaativa erityinen tuki, 60 osp

Hakuaika 13.3. – 3.4.2019

VALMA, vaativa erityinen tuki -opiskelu on tarkoitettu sinulle, kun etsit itsellesi ammattia, johon haluat opiskella tutustumiskäyntien ja työjaksojen kautta.

VALMA-opiskelu soveltuu sinulle, kun haluat kehittää valmiuksia ammatilliseen koulutukseen tai ammatilliseen erityiskoulutukseen, haluat oppia itsenäisen elämän taitoja ja pyrit kehittämään omaa kuntoutumistasi yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.

Opiskelumalli on tarkoitettu laaja-alaista ja monipuolista yksilöllistä erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Koulutuksen ehtona on, että olet suorittanut peruskoulun eikä sinulla ole toisen asteen ammatillista tutkintoa. Koulutuksen tavoitteena on valmentautua tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. VALMA-opintojen aikana laadit yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jota tarkistetaan tarpeen mukaan. Vuoden aikana suoritat 60 osaamispistettä omien oppimistarpeidesi ja -valmiuksiesi mukaisesti.

Opiskelupaikka: Kuopio

Lisätietoja: Marja Rissanen, p. 044 785 8770

Kysy lisää

Rissanen Marja

Rissanen Marja
koulutuspäällikkö, hyvinvointi, TELMA- ja VALMA-koulutus
+358447858770