Välinehuolto

Välinehuoltaja on ammattilainen, joka edistää turvallisuutta

Välinehuoltaja huolehtii asiakkaan hyvinvoinnista ehkäisemällä omalla työllään tartuntojen leviämistä. Hakeudu tekemään tärkeää työtä hakemalla jatkuvassa haussa.

Savon ammattiopistossa voit opiskella välinehuoltajaksi 1,5-3 vuodessa. Koulutuksen kesto vaihtelee, opintojen alkaessa sinulle tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Välinehuoltajan opinnot sopivat sinulle, jos tulevaisuudessa toiveenasi on toimia erilaisissa infektioiden torjuntaan, puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaamiseen ja sterilointiin liittyviä toimintoja ja palveluita tuottavissa työpaikoissa.

Välinehuoltaja toimii välinehuoltoprosessin ja -menetelmien asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla. Välinehuoltajana sinulla on laajaa ammatillista osaamista välineiden huoltotyöstä aina koko välineiden huoltoprosessiin.

Välinehuoltajalta odotetaan mm. hyvien hygieniakäytäntöjen vahvaa tuntemusta, korkeaa ammattietiikkaa infektioiden torjuntatyössä, laatutyön arvostamista, asiakaspalvelualttiutta sekä välinehuoltotyön asiantuntijana toimimista moniammatillisessa toimijaverkostossa. Välinehuoltotyössä vaaditaan myös tuotannonohjausjärjestelmien ja logististen palvelujen tuntemusta sekä tieto- ja viestintätekniikan osaamista. Lisäksi hänen tulee tuntea sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja työtä ohjaavat säädökset. 

Välinehuoltajan työ on tärkeää

Välinehuoltajan työ vaatii huolellisuutta. Instrumentti on joko likainen tai puhdas, eikä välimuotoja ole. Aseptiikka varmistetaan useassa vaiheessa ja monella tavalla: tarkalla työjärjestyksellä ja käsihygienista huolehtimalla.

Välinehuoltajan koulutuksen sisältö
Välinehuoltajan koulutukseen voi sisältyä esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

  • Infektioiden torjunta ja hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen välineiden huollossa
  • Välineiden huoltotyössä toimiminen
  • Välineiden puhdistaminen ja desinfektio
  • Välineiden kuivaus, tarkistus, huolto ja kokoaminen sekä pakkaaminen
  • Välineiden sterilointi
  • Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välineiden huollossa
  • Välinehuolto suun terveydenhoidossa
  • Välinehuolto kliinisissä palveluyksiköissä ja lääkehuollon toimintayksiköissä

Koulutusvaihtoehtojamme

Erikoisammattitutkinnot: Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto, kipsimestari

Hakeminen

Katso koulutukset jatkuvassa haussa

Räätälöidyt koulutukset: ota yhteyttä koulutuspäällikköön.

 

Kysy lisää

Kemppainen Heli

Kemppainen Heli
koulutuspäällikkö, hyvinvointi, kauneudenhoito, kotityö- ja puhdistuspalvelut
+358447853119