Metsä

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajana suunnittelet ja toteutat työssäsi metsänviljelyä, taimikonhoitoa, metsänparannustöitä ja metsänhakkuuta. Metsurin työvälineinä ovat mm. raivaus- ja moottorisaha. Metsuri vastaa itse oman työnsä suunnittelusta ja toteutuksesta. Metsurille tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvä fyysinen kunto ja halu työskennellä luonnossa. Koulutuksen jälkeen työpaikkoinasi voivat olla esim. metsäpalveluyritykset, metsänhoitoyhdistys tai voit toimia myös yrittäjänä.

Metsäkoneenkuljettajana työskentelet joko hakkuukoneen- tai ajokoneenkuljettajana. Hakkuukoneenkuljettajan tehtäviin kuuluvat puunkaato, puiden karsiminen ja katkominen. Ajokoneenkuljettaja vastaa puiden kuljettamisesta metsästä tienvarteen. Metsäkoneenkuljettaja tekee pieniä päivittäisiä huolto- ja korjaustöitä omalle koneelleen. Tärkeitä ominaisuuksia metsäkoneenkuljettajalle ovat huolellisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä luonnossa viihtyminen. Koulutuksen jälkeen työpaikkoinasi voivat olla metsäkoneyritykset tai voit toimia myös yrittäjänä. Osana opintoja sinun on mahdollista suorittaa C-ajokortti sekä kuljettajan ammattipätevyyskoulutus.

Metsäalan opinnot takaavat vankan ammatillisen perustan sekä alan työtehtäviin että jatko-opintoihin.

Koulutusvaihtoehtojamme

  • Perustutkinnot
  • Ammattitutkinnot
  • Erikoisammattitutkinnot
  • Tutkinnon osat
  • Pätevyyskorttikoulutukset
  • Räätälöimme myös koulutuksia tarpeen mukaan

Hakeminen

Katso koulutukset jatkuvassa haussa tästä linkistä.

Katso koulutukset yhteishaussa:
Metsäkoneenkuljettaja, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Pätevyyskorttikoulutukset: katso tästä.

Räätälöidyt koulutukset: ota yhteyttä koulutuspäällikköön.

Opiskelu oppisopimuskoulutuksena: katso tästä.

Kysy lisää 

Puustinen Ari

Puustinen Ari
koulutuspäällikkö, metsäala, luonto- ja ympäristöala, maatalousala, puutarha-ala
+358447854130