Kansainvälinen hitsausneuvoja (IWS)

IWS-koulutuksen suorittaminen pätevöittää kansainväliseksi hitsausneuvojaksi ja hitsauskoordinoijan tehtäviin. Hitsauskoordinoija vastaa hitsauksen laadusta ja sen kehittämisestä, mm. ylläpitää hitsausohjeita, valvoo menetelmäkokeita ja valmistusta sekä toimii yrityksen hitsausasiantuntijana.

Kansainvälisen hitsausneuvojan koulutus IWS sopii hitsaajille, työnjohdossa, tarkastustoiminnassa, neuvonta- ja suunnittelutehtävissä sekä myyntitehtävissä toimiville henkilöille. IWS-koulutus antaa myös esimerkiksi opettajille valtavan tietopohjan ja varmuutta omiin koulutuksiin. Koordinoija vastaa mm. hitsaajien ja hitsausohjeiden (WPS) pätevöinnistä sekä valmistuksen valvonnasta ja toimii hitsauskoordinaattorina yrityksessä. Koulutuksen suorittanut osaa perusteet hitsausmenetelmistä, materiaalien hitsattavuudesta, liitosten muotoilusta, mekanisoinnista ja hitsauksen laadunvarmistuksesta.

Hitsauskoordinoija on yrityksen todellinen hitsausasiantuntija

Yritykselle laatu on yksi keskeisin kilpailutekijä. IWS-koulutus on erinomainen kilpailuvaltti yrityksille hitsauksen laadun varmistukseen. Kansainvälisesti pätevöidyn hitsauskoordinoijan kouluttaminen on sijoitus hitsauksen laadunvarmistukseen. Yritykset tarvitsevat myös moniosaajia, jollainen IWS-koulutuksen suorittanut hitsauskoordinoija on. Hitsauskoordinoija hallitsee alansa materiaalit, standardit ja vaatimukset ja osaa myös vastata asiakasvaatimuksiin ja on asiantunteva sopimusneuvottelija tilaajan ja toimittajan välisissä neuvotteluissa. Työntekijöiden koulutus on aina myös sijoitus, joka todella kannattaa. Koordinoija paitsi vastaa kaikesta hitsauksen perustoiminnoista on myös hitsauksen innovaattori, joka kehittää hitsaustuotantoa.

Teräsrakenteiden CE-merkintävaatimus edellyttää, että hitsaustoimintojen koordinointi on järjestetty asiaankuuluvalla tavalla yrityksissä.  Teräsrakenteiden hitsauksella on yhä tiukempia vaatimuksia ja vuonna 2014 voimaan astunut SFS-EN 1090-standardi vaatii yrityksen nimetyn hitsaustuotannosta vastaavan hitsauskoordinoijan. IWS-koulutus antaa peruspätevyyden tähän tehtävään normaalisti käytettävissä materiaaleissa ja ainepaksuuksissa toteutusluokissa EXC 1,2.

 
IWS-koulutus hitsausalan ammattilaisille

IWS-koulutuksessa opit muun muassa hitsausmenetelmien, materiaalien hitsattavuuden, rakenteiden suunnittelun, mekanisoinnin sekä hitsauksen laadunvarmistuksen perusteet. 

Kansainvälisen hitsausneuvojan koulutukseen on pääsyvaatimuksena vähintään toisen asteen ammatillinen koulutus tekniseltä alalta ja kolme vuotta työkokemusta joko hitsauksesta tai hitsauksen suunnittelusta, työnjohdosta tai tarkastuksesta. Vaihtoehtoisesti taustalla voi olla toisen asteen koulutus esim. kaupalliselta alalta ja lisäksi vähintään neljä vuotta työkokemusta kone- ja metallialalta.

IWS-koulutus on kansainvälisen hitsausjärjestön IIW/EWF:n määrittelemä. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa kansainvälisen hitsausneuvojan IWS-todistuksen. Koulutukseen osallistujalla on 90 % läsnäolovelvollisuus.

Koulutusaika 10.9.2020 - 21.05.2021
Koulutusviikot:
viikko 37                                   10. - 11.09.2020
viikko 39                                   23. - 25.09.2020
viikko 41                                   08. - 09.10.2020
viikko 43                                   21. - 23.10.2020
viikko 45                                   05. - 06.11.2020
viikko 47                                   19. - 20.11.2020
viikko 49                                   03. - 04.12.2020
viikko 51                                   17. – 18.12.2020

viikko 2                                     14. – 15.01.2021
viikko 4                                     27. – 29.01.2021
viikko 6                                     11. – 12.02.2021
viikko 8                                     25. – 26.02.2021
viikko 11                                   18. – 19.03.2021
viikko 13                                   31.3-01.04.2021
viikko 15                                   15. – 16.04.2021
viikko 17                                   28. – 30.04.2021
viikko 19                                            14.05.2021
viikko 20                                   20. – 21.05.2021

Koulutuksen käynnistyminen vaatii tietyn opiskelija määrän. Aloituksesta tiedotetaan hakuajan jälkeen.

Lisätietoja: