Kansainvälinen hitsausneuvoja (IWS)

IWS-koulutuksen suorittaminen pätevöittää kansainväliseksi hitsausneuvojaksi ja hitsauskoordinoijan tehtäviin. Hitsauskoordinoija vastaa hitsauksen laadusta ja sen kehittämisestä, mm. ylläpitää hitsausohjeita, valvoo menetelmäkokeita ja valmistusta sekä toimii yrityksen hitsausasiantuntijana.

Kansainvälisen hitsausneuvojan koulutus IWS sopii hitsaajille, työnjohdossa, tarkastustoiminnassa, neuvonta- ja suunnittelutehtävissä sekä myyntitehtävissä toimiville henkilöille. IWS-koulutus antaa myös esimerkiksi opettajille valtavan tietopohjan ja varmuutta omiin koulutuksiin. Koordinoija vastaa mm. hitsaajien ja hitsausohjeiden (WPS) pätevöinnistä sekä valmistuksen valvonnasta ja toimii hitsauskoordinaattorina yrityksessä. Koulutuksen suorittanut osaa perusteet hitsausmenetelmistä, materiaalien hitsattavuudesta, liitosten muotoilusta, mekanisoinnista ja hitsauksen laadunvarmistuksesta.

Ilmoittaudu TÄSTÄ koulutukseen 

Hitsauskoordinoija on yrityksen todellinen hitsausasiantuntija

Yritykselle laatu on yksi keskeisin kilpailutekijä. IWS-koulutus on erinomainen kilpailuvaltti yrityksille hitsauksen laadun varmistukseen. Kansainvälisesti pätevöidyn hitsauskoordinoijan kouluttaminen on sijoitus hitsauksen laadunvarmistukseen. Yritykset tarvitsevat myös moniosaajia, jollainen IWS-koulutuksen suorittanut hitsauskoordinoija on. Hitsauskoordinoija hallitsee alansa materiaalit, standardit ja vaatimukset ja osaa myös vastata asiakasvaatimuksiin ja on asiantunteva sopimusneuvottelija tilaajan ja toimittajan välisissä neuvotteluissa. Työntekijöiden koulutus on aina myös sijoitus, joka todella kannattaa. Koordinoija paitsi vastaa kaikesta hitsauksen perustoiminnoista on myös hitsauksen innovaattori, joka kehittää hitsaustuotantoa.

Teräsrakenteiden CE-merkintävaatimus edellyttää, että hitsaustoimintojen koordinointi on järjestetty asiaankuuluvalla tavalla yrityksissä.  Teräsrakenteiden hitsauksella on yhä tiukempia vaatimuksia ja vuonna 2014 voimaan astunut SFS-EN 1090-standardi vaatii yrityksen nimetyn hitsaustuotannosta vastaavan hitsauskoordinoijan. IWS-koulutus antaa peruspätevyyden tähän tehtävään normaalisti käytettävissä materiaaleissa ja ainepaksuuksissa toteutusluokissa EXC 1,2.

 
IWS-koulutus hitsausalan ammattilaisille

IWS-koulutuksessa opit muun muassa hitsausmenetelmien, materiaalien hitsattavuuden, rakenteiden suunnittelun, mekanisoinnin sekä hitsauksen laadunvarmistuksen perusteet. 

Kansainvälisen hitsausneuvojan koulutukseen on pääsyvaatimuksena vähintään toisen asteen ammatillinen koulutus tekniseltä alalta ja kolme vuotta työkokemusta joko hitsauksesta tai hitsauksen suunnittelusta, työnjohdosta tai tarkastuksesta. Vaihtoehtoisesti taustalla voi olla toisen asteen koulutus esim. kaupalliselta alalta ja lisäksi vähintään neljä vuotta työkokemusta kone- ja metallialalta.

IWS-koulutus on kansainvälisen hitsausjärjestön IIW/EWF:n määrittelemä. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa kansainvälisen hitsausneuvojan IWS-todistuksen. Koulutukseen osallistujalla on 90 % läsnäolovelvollisuus.

Kasvata osaamistasi ja ilmoittaudu TÄSTÄ kansainvälinen hitsausneuvoja  IWS-koulutukseen 

Lisätietoja: