Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto antaa valmiudet toimia laaja-alaisesti logistisessa ympäristöissä ja alati muuttuvissa olosuhteissa. Lisäksi perustutkinto antaa eväät omaksua yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukainen toiminta ja jopa kehittää niitä. 

Perustutkinnot

Autonkuljettajan ohjaksissa on kuorma-auto ilman perävaunua. Toimeksiantona voi olla esimerkiksi maansiirto- tai jakelukuljetukset ja ajomatkat yleensä lyhyitä tai keskipitkiä. Kuljettaja on myös asiakaspalvelija ja edustamansa työnantajan käyntikortti.

Linja-autonkuljettaja toimii henkilöliikenteen parissa ja näin ollen asiakaspalvelutaidot ovat ensiarvoisessa asemassa. Henkilöliikenteen autoissa kulkee usein myös rahtia. 

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työpaikka on ohjaamo ja alla hurraa joko täysperävaunu- ja puoliperävaunuyhdistelmä. Työnsarkaan kuuluu koko kuljetuspalvelu lastauksesta purkuun ja välillä eteen saattaa tulla pieniä huoltotöitä. Työmatkat ovat pääasiassa pitkillä linjoilla ja joskus jopa maan rajojen yli.

Varastonhoitajan työ on elintärkeää, jotta tavaroiden säilyttäminen ja toimittaminen eteenpäin hoituvat sujuvasti. Varastonhoitaja vastaa arvokkaasta omaisuudesta ja työn hoitaminen vaatii vastuullisuutta.

Taksinkuljettaja on tärkeä osa monen ihmisen arkea ja juhlaa. Oman taksiyrityksen perustamiseen annetaan tarvittaessa opetusta

HAE TÄSTÄ LOGIISTIIKAN KOULUTUKSET! 

 
Vaatimukset

Logistiikan perustutkintoon hakevien tulee täyttää Sora-lainsäädännön mukaiset vaatimukset. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia logistiikka-alan periaatteiden mukaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä liikenneturvallisuutta edistäen.

Kuljettajakoulutuksessa suoritetaan vaadittava ajokorttiasetuksen edellyttämä ajokortti ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus. Ammattipätevyyskoulutus on edellytys ammatissa toimimiseen. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava arvostaa omaa ammattiaan ja oltava valmis jatkuvasti kehittämään itseään ja työtään sekä työkykyään. Vaatimuksena aikuisten kuljettajakoulutuksiin on vähintään pitkäaikainen B-ajo-oikeus.

Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen koulutusohjelman suorittanut osaa toimia turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti liikenteessä. Hän tuntee ajoneuvonsa liikennekelpoisuuden vaatimukset ja osaa varmistaa kuljettamansa kuorman. Tutkinnon suorittanut osaa suorittaa ajoneuvoon normaalit huoltotoimet ja tarkastaa lisälaitteiden turvallisen toiminnan. Hänen tulee osata käyttää yleisimpiä kuormankäsittelylaitteita sekä kuormata ajoneuvosäädösten ja määräysten sallimaan maksimikuormaan. Lisäksi ammattitaitovaatimuksiin kuuluu asiakaspalvelu ja toiminta kuljetusalan viestintävälineillä. 

Tutkinnon suorittajilla on mahdollisuus erikoistua autonkuljettajaksi, linja-autonkuljettajaksi tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajaksi.

 

Logistiikan perustutkinto antaa hyvät valmiudet

Logistiikan tehtävänä on henkilö- ja tavaraliikenteen sekä muiden logististen palvelujen turvaaminen yhteiskunnassa. Toimintaympäristöt kansainvälistyvät ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden lisääntyessä.

Tulevaisuudessa logistiikka-alalla vaaditaan laaja-alaista osaamista ja jatkuvaa, omatoimista itsensä kehittämistä. Ammattitaidolla ymmärretään mm. yrittäjähenkisyyden, tarvittavan kielitaidon osaamista, kansainvälistymisen ymmärtäminen ja tietotekniikan hyväksikäytön logistisissa järjestelmissä.

Logistiikan perustutkinnon suorittaneilta kuljettajilta odotetaan hyvää otetta henkilö- ja tavaraliikenteessä, asiakaspalveluhenkisyytä ja vuorovaikutustaitoja. He toimivat henkilö- tai tavaraliikenteessä kuorma-auton, linja-auton tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajina. Lisäksi on mahdollista suuntautua eri suoritealojen kuljetustoimiin. Logistiikan perustutkinnon suorittaminen koostuu raskaan kaluston ajoneuvotekniikan tuntemisesta kuljetustekniikasta, taloudellista ja ympäristöystävällistä liikennöinnistä, kuljetusyrittäjyydestä, asiakaspalvelusta, viestinnästä sekä kuljettajan tietoliikennetekniikasta.

Autonkuljettajan tuntee ajoneuvonsa liikennekelpoisuuden vaatimukse,t ja hän osaa varmistaa ajoneuvon kuorman sekä sen lisälaitteiden teknisen ja turvallisen toimivuuden. Kuljettajan hallitsee yleisimmät huoltotoimet sekä käsityökaluin tehtävät kulutusosien vaihdot ja pienet korjaukset. Hänen osaa lastata ajoneuvon säädösten mukaisesti maksimikuormaan ja kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti ja vastuullisesti.

Kuljetuslainsäädäntö, vakuutukset ja työsuojelu säädökset kuuluvat myös koulutusohjelmaa. Kuljettajan on luonteeltaan joustava ja asiallinen asiakaspalvelija. Lisäksi hän osaa toimia ja kommunikoida ajoneuvojen ja kuljetusalan viestintävälineillä. 

 

Toteutus

Tutkinto tai sen osat suoritetaan näyttötutkintona henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Näyttötutkinnoissa osaaminen osoitetaan ja arvioidaan tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla. Valmistava koulutus toteutetaan päiväopiskeluna henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti.

 

Tutkinnon kesto

Omien taitojen kasvaessa tutkinto on mahdollista suorittaa keskimäärin 1,5 vuodessa, jopa aikaisemmin riippuen aikaisemmasta alan kokemuksesta. Suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Hyväksytysti suoritettu tutkinto antaa valmiuden jatko-opiskeluun esimerkiksi ammattikorkeakoulussa.

Hakkola Harri

Hakkola Harri
koulutuspäällikkö, logistiikka ja autoala
+358447853121