Työpaikkaohjaaja

Työpaikkaohjaajalla on antoisa ja haastava tehtävä

Työpaikkaohjaajalla on keskeinen rooli oppisopimuskoulutuksessa, vaikka kouluttamiseen kannattaa aina sitouttaa muutakin työyhteisöä. Työpaikkaohjaaja on suunnittelija, opastaja, työtoveri, esimerkin ja palautteen antaja sekä kannustaja. Työpaikkaohjaaja toimii myös yhteyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä.

Hyvällä työpaikkaohjaajalla on:

  • ammattitaitoa ja työkokemusta alasta
  • motivaatiota ja ohjaustaitoja
  • sitoutumista työpaikkaohjaajan tehtävään

Työpaikkaohjaajan tehtävät:

  • perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin
  • ohjaa ja tukee opiskelijaa
  • laatii työssäoppimissuunnitelman
  • antaa opiskelijalle palautetta oppimisesta ja ammattitaidon karttumisesta

Työpaikkaohjaajan avuksi on rakennettu Ohjaan.fi-sivusto, josta löydät hyödyllisiä vinkkejä menestyksekkääseen ohjaustyöhön. Järjestämme koulutusta työpaikkaohjaajille. Lue lisää www.sakky.fi/tpo

ohjaan_fi_logo.jpg

Muita sivustoja:
https://blog.edu.turku.fi/mestariohjaaja/
https://www.oppisopimus.fi/tyonantajalle/tyopaikkakouluttaja/

TARINOITA OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA