Arviointi

arviointi_matala.jpg
Arviointi

I Kurssiarviointi

Opiskelijan tiedot ja taidot arvioi asianomaisen aineen opettaja kunkin kurssin päättyessä.
 
Arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja: Kurssin alkaessa opiskelijoille selvitetään arviointiperusteet, kurssin tavoitteet ja painopistealueet sekä kirjallisten kokeiden ja jatkuvan näytön osuus arvosanan määräytymisessä.  

Kurssin uusiminen  / arvosanan korotus

Opiskelijalla on oikeus opetukseen osallistumatta kerran korottaa hylättyä arvosanaa. Uusintakuulusteluja järjestetään jokaisen jakson jälkeen ja niihin on ilmoittauduttava kirjallisesti viimeistään uusintakuulustelua edeltävänä tiistaina. Ellei hylätyn arvosanan uusintayritys tuota tulosta, kurssille on osallistuttava uudelleen. Opiskelijalla on aikuislinjalla oikeus myös opetusta seuraamatta kerran yrittää korottaa hyväksytyn kurssikokeen arvosanaa

.Arviointiin liittyvistä asioista voi tiedustella aineenopettajilta, ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajalta, koulutussihteeriltä tai rehtorilta.

II Oppiaineen oppimäärän arviointi

1. Oppiaineen oppimäärä arvioidaan, kun opiskelija on suorittanut oppiaineen pakolliset ja valitsemansa syventävät ja soveltavat kurssit. Opiskelijan on suoritettava hyväksytysti vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista.
 
2. Opettaja voi harkintansa mukaan korottaa kurssiarvosanojen keskiarvona määräytyvää oppimäärän arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat opintojen päättövaiheessa arvioitavissa keskiarvon perusteella määräytyvää arvosanaa paremmiksi.

3. Päättötodistuksen arvosanat:

Numeroin arvioidaan

kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet
äidinkieli ja kirjallisuus ovat yksi oppiaine, joista annetaan yksi arvosana

Suoritusmerkinnällä arvioidaan

opinto-ohjaus
ja mikäli opiskelija pyytää: liikunta, valinnaiset kielet (mikäli opiskelija on suorittanut alle kolme kurssia) ja yhden kurssin käsittävät pakolliset oppiaineet (KU, MU, FI, KE, FY, TE, PS)