Etälukio

Etälukio

​Etä- ja verkko-opiskeluna on mahdollista suorittaa lukion tutkinto tai yksittäisiä aineita silloin, kun tavallinen lukio tai iltakoulu ei jostain syystä sovi. Etälukiossa voivat opiskella ajasta, paikasta ja iästä riippumatta kaikki peruskoulun tai vastaavan tutkinnon suorittaneet.

Opiskelijaksi voi ilmoittautua kanslian aukioloaikoina tai internetin kautta. Ilmoittautumislomakkeita ja lisätietoja lähetetään tarvittaessa postitse. Ilmoittautuneille jaetaan opinto-oppaat ja laaditaan henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat.

Etälukiotoiminta on osa aikuislukion toimintaa: tutkinto suoritetaan
aikuislukion opetussuunnitelman mukaisesti

Etäkurssin opiskelu

Pääosa opiskelusta tapahtuu ohjattuna itseopiskeluna. Halutessaan etäopiskelija on kuitenkin
aina tervetullut lähiryhmän tunneille. Etävaiheessa oppimateriaalina ovat aikuislinjan oppikirjat, opettajien laatima lisämateriaali, YLE:n tuottamat radio- ja TV-ohjelmat sekä tietoverkkomateriaali.

Opettajan ohjaus koostuu puhelinneuvonnasta, tehtävien korjaamisesta sekä ohjauksesta Moodle-oppimisympäristössä. Lähiopetus sisältää ohjauksen kurssin opiskeluun, ongelmakohtien selvittelyt sekä valmistautumisen tenttiin. Myös normaali iltaopetus on siis etälukiolaisten käytettävissä.