Ylioppilastutkinto

Ylioppilaskirjoituksiin voi osallistua lukion oppilas, joka on opiskellut asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Reaaliaineen kokeeseen voi osallistua opiskeltuaan pakolliset kurssit aineessa, jonka kokeeseen osallistuu.
 
Reaaliaineen kokeeseen, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia, opiskelija voi osallistua opiskeltuaan kaksi aineen lukiokurssia. Kokeeseen voi osallistua myös soveltuvan (vähintään 2,5-vuotisen) ammatillisen tutkinnon pohjalta, jolloin lukio-opintoja ei tarvita. Riittää, kun valmiudet tavalla tai toisella hankitaan.
 
Ylioppilastutkinto koostuu neljästä kirjoitettavasta aineesta. Pakollinen aine on äidinkieli. Sen lisäksi valitaan kolme ainetta, joista yhdessä on suoritettava A-tason koe.  
 

Ylioppilastutkinnon rakenne

Pakollinen koe:
 • Äidinkielen koe sekä kolme seuraavista:
 • toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi)
 • yksi vieraan kielen koe (englanti/saksa/...)
 • matematiikan koe
 • yksi reaaliaineen koe
Ylimääräiset kokeet:
 • matematiikka
 • reaaliaineen kokeita
 • vieraan kielen kokeita

Ylioppilaskokeen voi suorittaa myös yksittäisessä aineessa. Suoritetusta kokeesta saa erillisen todistuksen. Lisätietoja yo-kokeesta saa opinto-ohjaajilta ja kansliasta.

Kokeen tasot

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas voi valita, kumman tasoiseen kokeeseen hän osallistuu. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa on kuitenkin valittava vaativampi koe.

Ylioppilastutkinnon suoritusaika

Ylioppilaskokeet järjestetään keväisin ja syksyisin. Tutkinto tulee suorittaa enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran yhteydessä.
 

Osallistumisoikeus

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa joko lukion tai ammatillisen tutkinnon perusteella:

 • Ylioppilaskokeisiin voi osallistua lukion oppilas, joka on opiskellut asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit ja ylimääräisestä kielestä vähintään kolme kurssia.
 • Vähintään 2,5-vuotinen ammatillinen tutkinto oikeuttaa ylioppilastutkinnon suorittamiseen ilman lukiosuorituksia. Valmiudet tutkintoaineissa selviytymiseen on kuitenkin tavalla tai toisella hankittava.
 • 2-vuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneelta vaaditaan lisäopintoja tutkintoaineissa.
 • Tutkinnon voi siten em. edellytyksin aloittaa jo opiskeluaikana, kun takana on vähintään 1,5 vuoden opinnot lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. 

Tutkinnon hajauttaminen, uusiminen ja täydentäminen

Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran. Tutkintoa voi täydentää myöhemmin rajoituksetta.