Kohti sähköistyvää ylioppilastutkintoa -blogi

Surface, Onenote ja Class Notebook matematiikassa (1.2.2016)

Matemaattisten aineiden opettajana lukio-opintojen sähköistäminen on mietityttänyt suuresti lähinnä matemaattisten merkintöjen toteuttamisen kannalta. Ajatus kannettavista tietokoneista matematiikan tunnilla ei ole tuntunut järkevältä. Useilla opiskelijoilla on vaikeuksia matematiikan tai fysiikan opinnoissa ja kaavaeditorin opettelu ja käyttö mafyke-opintojen rinnalla tuntuu kuolleena syntyneelta ajatukselta.
 
Surface Pro 3 -koneissa on mahdollisuus kirjoittaa koneen mukana tulevalla kynällä suoraan koneen kosketusnäytölle. Kirjoitustuntuma ei ole aivan yhtä hyvä kuin lyijykynällä paperille, mutta kuitenkin se on paras tähän saakka testaamistani kone-kynä yhdistelmistä. Olen itse siirtynyt syyslukukauden aikana käyttämään Microsoftin Office-paketin mukana tulevaa Onenote-ohjelmaa. Onenote on käytännössä sähköinen muistikirja, jota voi laajentaa rajatta. Olen tehnyt matematiikan tunnilla kaikki muistiinpanot ja esimerkit sähköisesti kirjoittamalla Surfacen kynällä Onenoteen. Koneen näyttö on heijastettu valkokankaalle normaalilla datatykillä Miracastin (langaton näyttö) avulla. Muistiinpanoihin on helppo yhdistää kuvakaappauksia laskinohjelmistojen komennoista, tuloksista ja kuvaajista.
 
Office365-palvelun avulla voi luoda Onenote-pohjaisen ClassNotebook-ympäristön. Ympäristössä opettaja voi luoda eri tavoin jaettuja muistikírjan osia. Tunnin muistiinpanot ovat käytettävissä esim. poissaolijoille. Tehtäväannot, muut tunnin materiaalit ja vaikkapa kokeen malliratkaisut niin käsin laskettuna kuin laskimella ratkaistuna, on helppo jakaa ympäristön kautta. Opiskelija voi laatia omat ratkaisut ympäristöön opettajan kommentoitavaksi tai kotitehtäväratkaisuna opiskelijakavereille jaettavaksi.
 
Opiskelijat ovat hieman konservatiivisia uuden tekniikan käyttöön ottamiseksi. Kynä ja paperi koetaan tutuksi ja turvalliseksi menetelmäksi. MAA7-kurssilla Surface-konetta käyttäneet olivat kuitenkin tyytyväisiä uuteen tekniikkaan. Varsinkin kotitehtävien jakamien ympäristön kautta oli mieleisempää kuin taululle kirjoitaminen.
 
Käytetty tekniikka olisi mielestäni varsin soveltuva myös sähköisten matematiikan kokeiden pitämiseen. Valitettavasti sähköinen yo-ympäristö ei taida taipua vastaavan menetelmän käyttöön. Laitevaatimukset ovat ainakin löysemmät kosketusnäytön ja kynän osalta. 
 
Jukka Soininen/opettaja

Surface-koneet biologian tunnilla (14.1.2016)

Koneita on käytetty biologian tunnilla tiedonhankintaa ja esitysten tekemiseen työvälineohjelmistoilla (Powerpoint, Excel). Office365-pilvipalvelu on ollut alustana  luentotiivistelmien sekä kurssityöohjeiden jakamiseen kurssilaisille. Pilvipalvelussa sijaitseviin kurssien alikansioihin on tallennettu ryhmien ja yksittäisten oppilaitten esityksiä koko ryhmän jaettavaksi.
 
Office365 on mahdollistanut kurssimateriaalin käytön ja muokkauksen laiteriippumattomasti tietokoneiden, tablettien ja puhelimien avulla. Palvelu on mahdollistanut työn jakamisen ryhmätöitä tehdessä ja samanaikaisen muokkauksen useamman opiskelijan voimin.
 
Heidi Kosunen/opettaja 

Kokemuksia äidinkielen sähköisestä harjoitusylioppilaskokeesta (9.11.2015)

Lukiostamme osallistui kahdeksan opiskelijaa sähköiseen äidinkielen yo-koekokeiluun 2.10.2015. Opiskelijat käyttivät kokeessa lukion Surface-koneita. Koneiden  käynnistämisessä tikuilta ei ilmennyt ongelmia. Kolmella opiskelijalla oli kokeen aikana ongelmia hiiren kanssa. Heistä yhdellä teksti maalautui ja katosi. Ohjelma hyytyi. Ilmeisesti hiiri jäi päälle ja maalasi tekstiä. Kone saatiin toimimaan napauttamalla ruutua ja hiirtä. Ongelma kuitenkin toistui. Opiskelija turhautui ja päätti kokeen tarkistamatta tehtäviään.
 
Opiskelijat valitsivat aineistoista helpoimmat ja lyhimmät käyttöönsä esseetään varten. Kukaan opiskelijoista ei käyttänyt maksimikoeaikaa kolmea tuntia. Opiskelijoiden mukaan tietokoneella kirjoittaminen helpotti esseen kirjoittamista.
 
Senja Harjula/opettaja

Surface-koneet äidinkielen opetuksessa (3.11.2015)

Äidinkielen opetuksessa lähes kaikki kirjalliset työt palautetaan sähköisesti. Tunnilla tehtyjen vastaustekstien ja esseiden kirjoitus on helpottunut huomattavasti, kun jokaisella oppilaalla on käytössään helposti liikuteltava kone. Työt on palautettu Office 365:n pilvipalvelussa. Mielestäni oppilaat keskittyvät paremmin työn tekemiseen tavallisessa luokassa kuin tietokoneluokassa. Tähän varmasti vaikuttaa se, että oppilaita on helpompi seurata. Myös auttaminen ja kysymyksiin vastaaminen on helpottunut.
Surface-koneet ovat olleet avuksi myös ryhmätöissä. Keväällä 2015 teimme ryhmätöitä kirjallisuuden tyylikausista. Jokainen ryhmä kokosi oman OneNotensa, johon teki muistiinpanot koetta varten. Työhön kuului paljon tiedonhakua.
 
ÄI6-kurssilla kokeilemme parhaillaan portfolion tekemistä OneNoteen kuuluvalla ryhmätyöversio Class Notebookilla. Osa portfolion tunneista tehdään oppitunneilla, osa kotona. Portfolion yksi tunnilla tehtävä osa on tehdä vastausteksti netistä löytyvästä materiaalista. Tehtävä noudattelee sähköisen ylioppilaskokeen harjoitustehtäviä, joissa opiskelija joutuu valitsemaan annetuista materiaaleista mieleisensä.
 
Puheviestinnän kurssilla oppilaat tekevät projektitöitä. Surface-koneet toimivat tärkeänä osana projektin tekoa. Oppilaat tekevät valitsemastaan projektista työsuunnitelman, jota päivittävät projektin edetessä. Työhön kuuluu aikataulutuksen teko ja omatoiminen tekeminen. Koneet mahdollistavat sen, että työtä voi tehdä joustavasti eri puolilla koulua – enää ei tarvitse olla vain luokkahuoneessa.
 
Mirka Oinonen/opettaja

Tietokoneet äidinkielen opinnoissa 1. jaksossa 2015-2016 (29.9.2015)

Minulla oli ensimmäisessä jaksossa kaksi abiryhmää äidinkielen syventävällä 9-kurssilla. Kurssilla kirjoitettiin kaksi esseetä: otsikkoessee ja aineistoessee. Suurin osa 51 opiskelijasta teki kirjoitelmat tietokoneella ja palautti työnsä lukion Office365 OneDrivessa. He aloittivat kirjoitelmansa koulun Surface-koneilla ja loput kirjoittivat kotona käytten omia laitteitaan. Pilvipalvelu toimi hyvin paikasta ja käytettävästä laitteesta riippumattomana alustana. Omien havainojeni mukaan opiskelijoiilla ei ollut ongelmia töiden tekemisessä ja palauttamisessa tällä tavoin, tosin kaikki eivät muistaneet antaa minulle muokkausoikeutta.
 
Myös lukion aloittaneet äidinkielen 1-kurssilaiset (66 opiskelijaa) harjoittelivat Surface-koneiden käyttöä yhden kirjoittamistehtävän yhteydessä oppitunnilla. He tekivät pienryhmissä tekstitaitotehtävää ja palauttivat sen pilvipalvelussa. He tekivät myös kurssiin kuuluvan kirjallisuuskirjeen tietokoneella kotona. Jokainen opiskelija jakoi kirjeensä minulle ja yhdelle oman ryhmänsä opiskelijalle.
 
Senja Harjula/opettaja

Abitti uskonnon kokeessa (28.5.2015)

Ilman järjestelmään perehtyneen kollegan ohjeita kokeen alku olisi voinut viivästyä. Näillä ohjeilla pärjäsin.

 • Palvelin käyntiin painaen samalla F12, käyttöjärjestelmä latautui tikulta.
 • Oma koe tikulta kiinni ja valitse vaihda koe.
 • Opiskelijoiden tikut kiinni.
 • Opiskelijoiden koneiden käynnistys (volume-näppäin alas ja samanaikaisesti virtanäppäintä (Surface)).
 • Opiskelijat voivat kirjoittaa nimen valmiiksi.
 • Koetta ei saa aloittaa ennen kuin kaikki ovat valmiina. (Aloita koe -näppäimellä koe alkaa)
 • Kokeen lopetus.
 • Paina lopeta koe.
 • Kirjoita sähköpostiosoite.
 • Oikealla ylhäällä shut down
 • Tikku irti.

Muutamia huomioita, jotka taitavat koskea koskea vain näitä Surface-koneita:

 • Kannattaa tarkistaa, että virtajohto on kiinni ennen kokeen alkua. Muuten käyttis ei näyttänyt latautuvan oikein.
 • Kannattaa tarkistaa, että kaikissa koneissa on kynä kiinni. Yhdestä puuttui kynä. Myös kokeen jälkeen, kun opiskelija palauttaa tikun,
  kannattaa katsoa, että kynä on kiinni koneessa.
 • Kokeen aikana muutama opiskelija valitti, että kynä ei toimi kunnolla. Kynissä oli kyllä vähän outoja juttuja. Mikä niiden pienten nappien merkitys on? Kynän käyttöä pitää vielä opiskella.

Janne Paasonen/opettaja

Kokemuksia Abitti-järjestelmän käytöstä maantiedon kokeissa koeviikolla (25.5.2015)

Kurssin lopuksi tehtiin sähköinen koe Abitti-järjestelmää käyttäen. Alla opiskelijoiden kommentteja:

 • Iha jees vaihtelua oli tehdä sähköisesti juttuja, laitteet toimi ihan fine.
 • Onnistui hyvin, helpompi tehdä koe sähköisenä kuin kirjallisena (kirjoittaminen on nopeampaa)
 • Oli vähän vaikea arvioida paljon pitää kirjottaa, muuten hyvä
 • Toimiva muuten, mutta näppäimistö oli huono!
 • Aluksi tuntui hankalalta, mutta esimerkiksi asioiden lisääminen aiempiin tehtäviin ja tekstin muokkaus helpompaa kuin paperiversiolla.
 • Abitti-järjestelmä oli hieman hankala ja yksinkertainen (vaikea ohjata, kun ei voinut käyttää ohjaukseen muuta kuin tabletin kynää). Se tuntui myös oudolta, että vastauksesta näkyi vain niin vähän tekstiä yhtä aikaa, jonka vuoksi omaa vastausta oli vaikea selata ja pysyä perässä missä kohtaa tekstiä mentiin. Muuten ei sen suurempia ongelmia!
 • Ihan ok, näppikset tosin on vähän kömpelöitä mutta se nyt on laitetekninen ongelma.
 • Sähköisessä kokeessa ei ole mitään suurta moitittavaa pieniä lastentauteja lukuun ottamatta, kunhan oman koneen saa kokeeseen käyttöön niin kaikki on hyvin. Surfacen näppäimistö on oikean näppäimistön käyttäjällä aivan liian pieni ja hempula.
 • Omalla koneella sähköiseen kokeeseen pääsy ei onnistunut minulta ainakaan ilman opettajan apua. Tähän voisi antaa ehkä paremmat ohjeet tulevaisuudessa?
 • Muuten sähköisen kokeen teko toimi oikein hyvin ja oli mukava tehdä alun hankaluuksien jälkeen koe omalla koneella. :)
 • Hyvä, unohtuneita asioita voi lisätä kesken toisin kuin käsinkirjoitttaessa.
 • Boottaus ei toiminut omalla koneella. Häiritsi kun Surfacella ei voinut käyttää näppäimistön alapuolella olevaa kosketuslevyä.
 • Erittäin hyvä! Kokeen tekeminen oli paljon nopeampaa ja tietysti säästettiin myös paperia näin ympäristöystävällisesti ?)
 • Onnistui hyvin, ongelmitta. Nopeampi ja vaivattomampi kirjoittaa joten todella hyvä juttu.
 • Itselläni kaikki meni hyvin siihen asti kunnes puolet essee vastauksestani katosi.
 • Abitin koe Surfacella oli parempi kuin moodlessa ipadeilla tehty.
 • Helppo kirjoittaa, hahmottaminen hieman vaikeaa
 • Minulla ei ollut mitään ongelmia kokeen tekemisessä. Tykkään sähköisitä kokeista, koska tekstin tuottaminen ja muokkaaminen on niin paljon nopeampaa ja helpompaa.
 • Alussa meni vähän sähläykseksi, niin ainakin minulla oli hirveästi vaikeuksia saada mitään järkevää kirjotettua, kun ajatus karkasi joka toinen sekunti.
 • Itselläni kone tökki ainakin alussa, mutta muuten sähköisen kurssikokeen tekeminen oli kiva ja mielestäni tämä koe oli miellyttävämpi tehdä kuin viime kerralla Moodleen IPadeillä tehtäessä.
 • Järjestelyt onnistuivat hyvin, ja sähköisesti kokeen tekeminen oli nopeampaa ja yllättävän helppoa
 • Itselläni koe onnistui lähes ongelmitta. Abitti-järjestelmä ei ollut mielestäni yhtä selkeä ja hyvä kuin Moodlessa tehty koe maantiedon kurssilla.
 • Sähköinen koe on siitä hyvä, kun pitkäaikainen kirjoittaminen käsin aiheuttaa ongelmia, mutta sähköisessä kokeessa on aina se ongelma, ettei järjestelmä toimi niin kuin tässä kokeessa vähän kävi.
 • No alkuun aikaa meni kyllä siksi, kun ei päässyt kokeen aloituskenttään. Aika kuitenkin riitti hyvin kokeen tekemiseen ja muuten sähköinen koe on hyvä mutta sen aloitus pitää saada vielä paremmaksi ja niin että laitteet toimisivat mahdollisimman hyvin :D
 • Aluksi järjestelmän kanssa oli pitkään ongelmia ja sen takia koe vähän viivästyin, mutta muuten toimi hyvin.
 • Sähköinen kurssikoe ei välttämättä ole kaikista paras vaihtoehto, koska koneella tehdessä silmät väsyy ja päätä alkaa särkeä varsinkin kun koe kestää monta tuntia YO-kokeessa ja varsinkin kun se kestää vielä kauemminkin. Hyviä puolia ovat että esseen kirjoittaminen on paljon helpompaa koneella.
 • Sähköinen kurssikoe oli muuten kätevä, mutta kokeen alussa oli todella paljon häslinkiä, kun tekniikan toimivuudesta ei aina voi olla niin varma.
 • Ihan hyvää, netti pätkii välillä.
 • Erittäin hyvä keksintö yleisesti. Olisin halunnut vaihtaa rivejä enterillä.
 • Aluksi oli hieman epäilevä olo että mitä siitä seuraa, mutta se oli positiivinen yllätys eikä sen suurempia ongelmia eli kiva oli tehdä koe hieman eri tavalla.
 • Koneella oli helpompi ja nopeampi kirjoittaa, ja jäi enemmän aikaa suunnitteluun + Jaksaa kirjoittaa enemmän asioita koneella kuin käsin.
 • Se oli ihan hyvä vaihtoehto! Vähän häiritsi toisten näpyttely, aiheutti kunnon paineet:D mutta joo tämäkin tapa käy kokeen tekemiseksi, ei ollut ongelmia!
 • Hyvä tapa tehdä koe, future is here.
 • Sähköisen kokeen tekeminen oli mielestäni parempi vaihtoehto kuin tavallisen, sillä kirjoittaminen on nopeampaa ja suunnittelu ja tekstin muokkaus helpompaa.
 • Onnistui mielestäni hyvin! tosi näppärää kun voi korjata virheitä myöhemmin ja lisätä asioita! käsi ei väsy ja on nopea kirjoittaa.
 • Netti kuntoon, mutta muuten oli hyvä! ei rasitu nii paljo ku käsin kirjottaessa.
 • Minusta helpompi tehdä normaalisti kirjoittamalla, sähköisesti tulee aina ongelmia koetilanteessa. tosin palautteen antaminen on tehokkaampaa ja parempaa.
 • Aivan mahtavaa, tekstiä helppo korjata ja saa paremman ja selkeämmän tekstin aikaiseksi.
 • Aluksi olin hieman skeptinen sähköistä koetta kohtaan muta yllättävän helppoa ja sujuvaa oli kirjoittaminen. Pieni miinus oli vain netin kaatuminen silloin tällöin mutta ei se liika häirinnyt.
 • Itselleni oli haastavaa käyttää tablettia ja ajatus ei juossut samalla tavalla kuin paperilla. Toimi muuten kuitenkin ihan ok ja eipä ole ainakaan ranne kipeänä kirjoittelusta! :D
 • Koe oli mielestäni helpompi ja nopeampi tehdä sähköisenä.
 • Itse tykkäsin tästä, hyvä menetelmä kun pääsi korjailemaan vastaustaan haluamastaan kohdasta helposti. Pieni nettiongelma ei haitannut.
 • Parempi kun paperillinen. Helpompi korjata tekstiä jos oli unohtanut jotain mainita.
 • Olen itse hidas kirjoittamaan joten suhtauduin tähän varoen. Kokeen tekeminen sähköisesti onnistui kuitenkin hyvin.
 • Hyvä toisaalta, nopea kirjoittaa ja kävi ei väsy. Mutta heitti monta kertaa netistä pihalle ja kokea tallentua liian aikaisemmin vaikka oli kesken.
 • Koe oli toimiva muutos normaaliin kokeeseen verrattuna
 • Padin näppäimistö takkuili välillä ärsyttävästi, muuten kätevä ja näppärä!
 • Koe sujui ongelmitta. Koneella kirjoittaessa on helpompi lisätä välistä unohtuneita asioita esseeseen.
 • Tällä kertaa onnistui erittäin hyvin ja yllättäen nämä Surface laitteet olivat toimiva ratkaisu. Kokeen tekeminen ja virheiden korjaaminen on nopeaa ja sujuvaa!
 • Minulla oli pahoja ennakkoluuloja sähköisen kokeen tekemisestä. Kuvittelin että en saa konetta toimimaan ja netti pätkii eivätkä koevastaukset tallennu, mutta kaikki sujui loistavasti! Sähköinen koe oli yllättävän mukava kokemus, vaikka kosketusnäytön kanssa vähän sähläsinkin.
 • Kiva uusi kokemus, näppäinten ääni katkaisee ajatuksen, mutta on kuitenkin helpompi myös opiskelijoille
 • Mielenkiintoinen, hyvä tapa korjata vastauksia ja lisätä väliin asioita, käsi ei kramppaa.
 • Oli tavallista koetta parempi, vaikka alussa olikin pieniä teknisiä vaikeuksia. Koneella kirjoittaminen oli mukavampaa ja nopeampaa, ja tekstiä sai muokattua helposti.
 • Tosi kätevä, kun voi toisaalta suunnitella paperille, mutta myös korjailla paljon vastauksia jälkeenpäin, ja jättää tehtävän vaikka kokonaan kesken hetkeksi aikaa ja siirtyä sillä välin toiseen.
 • Sähköinen koe sujui omalta osaltani hyvin, eikä sattunut mitään vaikeuksia. Koetta oli helppo tehdä kun pystyi vielä lopuksi lisäilemään tekstiä jos jotain unohtui sanoa.
 • Hyvä ja kirjoittamista helpottava sekä nopeuttava. Oli helpompi kirjoittaa vastaus kun pystyi lisäämän tekstiä aiempiin kappaleisiin.
 • Ainakin itselläni laitteet toimivat hyvin ja koneella kirjoittamalla on vastausten kirjoittaminen helppoa, koska voi tehdä muutoksia ja lisähuomautuksia tekstiin.
 • Mukavaa vaihtelua, kätevämpi kun pystyi muokkaamaan tekstiä helpommin ja kirjoittaminen oli nopeampaa.
 • Ohjelma oli huono, sillä tekstikenttiä ei saanut laajennettua niin, että teksti/tehtävänannot eivät näkyneet kokonaan. Muuten kätevä ja mukavaa vaihtelua!
 • En oikein tykännyt. Jos sivu olisi ollut enemmän wordin tms näköinen olisi ehkä ollut parempi. Kuvat oli pieniä ja kenttä mihin teksti piti kirjoittaa sitäkin pienempi. Oli vaikea hahmottaa paljonko on jo kirjoittanut kun koko tekstiä ei nähnyt kerralla. Plussaa siitä että tekstiä oli helppo muokata. Onneksi sivulla näkyi edes sanamäärä niin pystyi vähän arvioimaan. Mieluummin teen jatkossa paperille, säälin niitä ressukoita jotka tekee yo:t näillä.
 • Kirjoittaminen oli hankalampaa. Paperinen versio on parempi, koska ei ole teknisiä häiriöitä ja on helpompi ajatella samalla kun kirjoittaa.
 • Toimi ihan hyvin, joidenkin laitteiden kanssa oli vain ongelmia.
 • Helpompi lisätä tekstiä väliin ja korjata. Leikkaamis- ja liittämismahdollisuus olisi ollut hyvä myös.
 • Sähköinen koe oli kirjoitettavaa koetta parempi. Vastauksien kirjoittaminen vei vähemmän aikaa ja niitä pystyi muokkaamaan helposti. Lisäksi vastaukset oli helpompi toteuttaa.
 • Koneen kanssa vähän ongelmia mutta sitä lukuun ottamatta oli kyllä ihan kiva kokemus mutta itse mieluummin tykkään paperikokeista.
 • Sähköinen koe oli ihan näppärä tehdä
 • Kone toimi itselläni hyvin ja ei ollut mitään ongelmia! Kynää oli vähän vaikea käyttää, mutta muuten toimi. Oli kiva, kun pystyi lisäämään tekstiä jos jotakin unohtui!
 • Teknisistä ongelmista selvittyä suju oikein hyvin. Esseen kirjoittamista helpotti, kun pystyi tekemään lisäyksiä aiempaan tekstiin
 • Sähköisessä ei itselläni ollut ongelmaa. Itseasiassa se helpotti esseiden tekoa!

Opettajan kommentteja:
 
Abitti-järjestelmässä kokeen luomisessa tuntuu olevan omat ongelmansa. Koetta laatiessa ohjelma ei luo koetta aina samalla periaatteella, eli isomman aineiston kanssa välillä kaikki aineisto on näkyvissä, välillä isompi aineisto pitää rullata näkyviin kynän avulla. Itsessään kokeen luominen on esseevastauksien osalta helppoa ja nopeaa, kunhan koetehtävät ovat itsellä jo valmiina. Kokeen siirtäminen tikulle ja palvelinkoneelle on nopeaa ja helppoa.
Myös valmiiden koevastauksien lataaminen palvelinkoneelta tikulle ja siitä Abittiin kävi kätevästi, vaikkakin lataus epäonnistui yhden kokeen kohdalla ja lataaminen piti tehdä uudestaan. Vastauksien lataamiset kannattaakin tehdä ehdottomasti Abittiin heti kokeen jälkeen ja varmistaa, että lataus on onnistunut.
 
Koetilanteessa monilla opiskelijoilla oli ensimmäisillä kerroilla ongelmaa koneen buuttaamisessa, eikä omien koneiden toimivuus buuttauksen osalta ollut helppoa. Omien koneiden asetukset kannattaisikin saada kuntoon hyvissä ajoin ennen kokeen alkamista, jos niitä aiotaan käyttää. Ongelmaa koejärjestelyissä aiheutui myös verkon toimivuudessa ja välillä piti vaihtaa kaapelipiuhoja uusiin, jotta yhteys saatiin pelaamaan. Aina vaihdoskaan ei auttanut, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jäi koneen vaihtaminen. Nämä tapaukset olivat ensimmäisten koekertojen jälkeen yksittäisiä, eli yleisesti koneet ja yhteydet saatiin toimimaan kohtuullisen nopeasti ja helposti.
Kokeen aikana valvojaa kuormitti lähinnä se, ettei näyttö ottanut enää vastaan käskyjä kynältä tai sormelta. Yleensä tällaisissa tapauksissa koneen käynnistäminen uudestaan auttoi ja näyttö toimi taas normaalisti. Yksittäisissä tapauksissa käynnistäminen ei auttanut ja konetta piti vaihtaa, jotta opiskelija sai jatkettua koesuoritusta.
Esseekokeiden korjaaminen Abitin sivuilla oli todella helppoa ja nopeaa. Kommentit-kenttään sai laitettua pisteytysohjeet ja hiiren kursorin avulla virheiden maalaaminen ja korjaaminen oli todella helppoa. Lisäksi plussaa oli se, että kokeet pystyi palauttamaan suoraan sähköpostilla opiskelijalle, jolloin kokeen palautusrumbasta säästyi jälkikäteen.
 
Riikka Salminen/opettaja

Kokemuksia Surface- ja iPad-laitteiden käytöstä ruotsin opiskelussa (22.4.2015) 

Opiskelijat tekivät koko kurssin ajan tehtäviä sähköiseen kansioon, jonka he jakoivat opettajan kanssa. Osalla opiskelijoista oli oma laite tunnilla, mutta suurin osa käytti Surfacea. Se mitä konetta opiskelijat käyttivät ei vaikuttanut mitenkään lopputulokseen, joten opetusjärjestely oli laiteriippumaton.

Opettajan näkökulmasta laitteiden käyttö oli erittäin hyödyllistä. Opiskelijat pystyivät hyödyntämään sähköisiä sanakirjoja kuten esim. sanakirja.org ja redfoxsanakirja.fi. Kansion avulla opettaja pystyi korjaamaan jokaisen virheitä henkilökohtaisesti ja antamaan heille kirjallista palautetta työskentelystä. Tehtävien ja kotiaineiden korjaaminen Officessa oli Surfacen avulla helppoa. Kotiaineiden korjaamiseen käytettiin  Surface-laitteen kynää. Tavanomaisiin tunteihin verrattuna, opettajana sain huomattavasti paremman kuvan jokaisen opiskelijan tehtävien tekemisestä ja heidän taidoistaan ruotsin kielessä.

Raskainta tässä työskentelytavassa oli laitteidein kuljetus luokkiin ja niistä huolehtiminen. Esim. laitteiden akkujen lataamiseen meni paljon aikaa, koska jokainen laite oli kytkettävä erikseen verkkovirtaan.

Mielestäni myös opiskelijoiden tietotekniset taidot kasvoivat. He oppivat käyttämään Officen eri työkaluja (word, notePad jne.) ja jakamaan kansionsa opettajan kanssa. Tämä työtapa sai myös ei niin motivoituneet opiskelijat tekemään töitä. Varmaan ajatus siitä, että opettaja näkee mitä kansiossa on, sai heidät palauttamaan tehtävänsä.

Opiskelijoilta kerättiin palautetta käytetystä opetusjärjestelystä: 

Hyviä puolia:

 • tiedon haku netistä helppoa
 • tulee tehtyä läksyt ja muut asiat, koska se vaikuttaa numeroon
 • motivoi tekemään läksyt paremmin ja kansio on aina netissä saatavilla
 • laitteiden käyttö on hyvä opetella tulevaa varten
 • koneelta löytää tietoa nopeasti
 • koneella tekeminen nopeaa, helppoa ja siistiä. Korjausten tekeminen nopeaa ja helpompaa kuin kynällä
 • tehosti oppimista tunnilla
 • nettisanakirjan käyttö

Huonoja puolia:

 • jos ei osaa kirjoittaa koneella tarpeeksi nopeasti jää tehtävissä jälkeen
 • laite ei aina toiminut
 • kansio voi hävitä ja joku voi hakkeroida
 • laitteiden päivitys vie aikaa ja turhauttaa
 • koneet jumittelivat ja päivittivät koko ajan
 • opiskellusta asiasta ei jää yhtä pysyvää muistijälkeä kuin käsin kirjoitetusta asiasta
 • pulpetilla ei ole tarpeeksi tilaa
 • koneet aukeavat hitaasti ja netti ei toimi aina
 • läksyjen teko kotona vaikeaa, jos ei ole tietokonetta itsellä
 • Officen kanssa välillä ongelmia, esim. ohjelma kaatui liian usein
Kumpaa laitetta (Surface vai iPad) käytät mieluummin? Miten laitteiden käyttö eroaa ja mikä niiden kanssa on helppoa tai vaikeaa:
 • iPad, koska Applen laitteet ovat muutenkin tuttuja ja käyttöjärjestelmät ovat selvät. Muuten eroja ei ole paljon, jos iPadiin on kytketty näppäimet
 • Surfacella on parempi kirjoittaa, mutta muuten hyvin samanlaisia laitteita
 • iPad on helpompi ja nopeampi. Surfacet vaivalloisia mm. toistuvien päivitysten vuoksi
 • iPadilla helpompi avata sivut ja akku kestää pidempään
 • Surfacessa on näppäimet ja sen saa pystyyn
 • iPad olisi ihan ok näppäimillä ja jos näytön saisi pystyyn
 • Surface on paljon parempi, iPad ihan onneton
 • ehdottomasti iPad. Surface on toki hieno ja näppis on hyvä, mutta sen käyttö on hidasta ja monimutkaisempaa. iPad on nopea käynnistää, heti valmiudessa
 • Surface on nopeampi ja helpompi, koska näppäimet kiinni siinä
 • iPad on hankalampi, koska siinä ei ole hiirtä ja Surface muistuttaa enemmän tietokonetta, ei kuitenkaan paljon eroa
 • Surface vaikka se päivittää usein, iPadissä pitäisi olla parempi näppäimistö

Sirkka-Liisa Hassinen-Laffitte/opettaja

Surface Pro 3 koneen–käynnistys Abitti-tikulta (3.2.2015) 

Testasin Surfacen käynnitystä digabi-boottitikulta. 
Koneen ”bios”asetuksia on muutettava käynnistämällä kone seuraavasti:

 • Pidä  ”+ volume” painiketta alhaalla ja paina virtanäppäintä  jolloin latautuu EFI Boot menu.
 • Valitaan Secure Boot Control option ja vaihdetaan sen arvoksi  Disabled.
 • Poistutaan asetuksista ja tallennetaan muutokset
 • Kun kone on käynnistynyt uudelleen, mennään asetuksiin ja valitaan Muuta tietokoneen asetuksia (Voit laittaa boottitikun usb asemaan)ja valitaan valikosta Päivitys ja palautus ja uudesta valikosta Palauttaminen ja edelleen Käynnistä uudelleen
 • Sen jälkeen valitaan asetus valikosta Käytä laitetta ja edelleen USB Drive

Tämän jälkeen kone käynnistyy Digabi-käyttöjärjestelmään. Ongelmana on ettei Surfacen näppäimistö toiminut.
Testasin vielä D-Linkin usb-jakajaa kytkemällä siihen boottitikun, verkkosovittimen ja hiiren. Kaikki toimi niin kuin pitikin paitsi näppäimistö. Lisäsin vielä langallisen näppäimistön usb-jakajaan ja käyttöjärjestelmä tunnisti heti ulkoisen näppäimistön. Kaikki ohjelmistot toimivat hyvin. Suurin ongelma huononäköiselle on näytön erittäin pienet fontit. Mitenköhän näytön resoluutiota voisi muuttaa?

Erkki Markkinen/opettaja

Opiskelijakokemuksia Onenote-ohjelman käytöstä lukio-opiskelussa (2.2.2015)

Hyviä puolia:

 • Toimivuus Metro-tilassa
 • Korvaa perinteisen vihon varsin tehokkaasti
 • Helppokäyttöinen
 • Huonoja puolia:
 • Toimivuus työpöytä-tilassa
 • Piirtotyökalujen puuttuminen Metro-tilassa
 • Omien muistiinpanojen hallinta (varauksella)

Onenote toimii loistavasti käsin kirjoitettavien muistiinpanojen tekemiseen. Harmillisia puutteita onenotessa kuitenkin on piirtotyökalujen puute. Tablettia käytettäessä ns. vihkona ,esimerkiksi kursseilla, nousevat viivaimet ja harpit arvoon arvaamattomaan. Ulkoisen harpin käyttö ei automaattisesti tule kysymykseenkään, eikä ulkoinen viivainkaan toimi kovin hyvin (kynän kärki kuluu).
 
Kokonaisuutena OneNote soveltuu muistiinpanojen tekemiseen lukioympäristössä. Erityisen näppäränä OneNotea voi pitää matemaattisissa aineissa, kuten matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa. Tärkeimpänä ominaisuutena kaavojen kirjoittamisen helppous, koska erillistä kaavaeditoria ei tarvita. OneNoteen tehtävien tekeminen perinteisen vihkon sijaan nopeuttaa myös työskentelyä reilusti. Nykyään yleistyvät digikirjat eri oppiainesta mahdollistavat tehtävänantojen kopioimisen suoraan "kirjasta", eikä sitä tarvitse enää käsin kirjoittaa.
 
Pilottiopiskelijoiden kokemuksia Surface Pro 3 –koneen käytöstä (20.1.2015)
 
Alla oleva selvitys Microsoft Surface 3 PRO-tabletista pohjautuu kolmen lukion opiskelijan noin kahden kuukauden (yhden jakson) mittaiseen testijaksoon. Jakson aikana meillä oli käytössämme ko. laite ja näppäimistökuori. Jokainen meistä kolmesta käytti laitetta opiskeluun parhaaksi näkemällään tavalla.

Hyvää:

 • Näyttö
 • Kynä
 • Akun toiminta-aika
 • Koko
 • Onenoten käyttö muistiinpanojen tekemiseen
 • USB-portti
 • microSD-korttipaikka
 • Käyttöjärjestelmä
 • Laturi
 • Tabletin säädettävä tuki
 • Näppäimistökuoren magneetti
 • Testijakson aikana mikään testatuista laitteista ei ns. "kaatunut" 

Huonoa:

 • puutteet Onenotessa
 • Testiaikana järjestelmänvalvoja-oikeuksien puuttuminen
 • Koulun verkkokansioiden käyttö muualla kuin KOULUTUS-verkossa
 • Näppäimistö asettelu hieman ahdas (riippuen käyttäjästä)

Näyttö
Hyvällä kuvasuhteella varustettu korkearesoluutioinen näyttö on ehdottomasti plussaa. Toimii loistavasti kynällä kirjoittaessa esim. Onenoteen. Soveltuu erinomaisesti myös nettisurfailuun ja videoiden katselemiseen kosketuksella käytettäessä. Kosketus muuten tarkka ja hiirien voi helposti korvata sormella. 
 
Kynä
Toimii hyvin käsin kirjoittaessa. Kynä painikkeet sekä erityisesti pikanappi Onenoteen (kynän päässä) kätevät. Ajoittaiset yhteysongelmat hieman harmillisia (kynä piirtää, vaikka ei koske näyttöä; katkoo yhteyttä). Kosketuksella käytettäessä kynä ei voi olla kädessä, koska näyttö tunnistaa kynän ja siten estää sormella tökkimisen. 
 
Onenote
Onenote toimii loistavasti käsin kirjoitettavien muistiinpanojen tekemiseen. Harmillisia puutteita onenotessa kuitenkin on piirtotyökalujen puute. Tablettia käytettäessä ns. vihkona ,esimerkiksi kursseilla, nousevat viivaimet ja harpit arvoon arvaamattomaan. Ulkoisen harpin käyttö ei automaattisesti tule kysymykseenkään, eikä ulkoinen viivainkaan toimi kovin hyvin (kynän kärki kuluu).
 
Laturi
Laturille erityinen plussa. Laturin magneettikiinniteinen latauspää on erinomainen ja vahinkoja ennalta ehkäisevä. Latauspää toimii myös molemmin päin, joten laitteen ollessa kokonaan tasoa vasten, voi johdon suunnata oikeaan suuntaan. Lyhyt virtajohto tosin aiheuttaa hieman ylimääräistä järjestelyä. 
 
Näppäimistökuori
Fyysisen näppäimistön sisältävä kuori on kätevä toimisto-ohjelmia (word, exel, power point) käytettäessä. Luo mukavan kannettavamaisen tuntuman työskennellessä konekirjotuksen kanssa. Näppäimistöasettelu on hieman ahdas. Toimintonäppäimet (F1-F12) ovat harmillisesti FN-näppäimen alla, ja niihin survotut muut toiminnot ensisijaisena. Näppäimistökuoren kosketuslevy epätarkka. Uuden kuoren etuseinän magneetti mukava lisä, jolla näppäimistön etureunaa saa kohotettua työskentelyasennon parantamiseksi.
 
Yleistä
Surface 3 on kokonaisuutena erittäin kätevä opiskeluun. Käsin kirjoittamisesta ei tarvitse luopua, vaikka muistiinpanot tulevatkin digitaaliseen muotoon. Pienien em. puuteiden kanssa tulee erinomaisesti toimeen, kunhan ne ottaa huomioon. Osa on myös tottumuskysymyksiä (ahdas näppäimistöasettelu yms). Liitännät ovat myös peruskäyttöön varsin kattavat ja USB-portista niitä saa yhä enemmän (ethernet-portti ym). Windows käyttöjärjestelmänä on ehdottomasti ainoa ja oikea laajennettavuutensa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta. Järjestelmänvalvojan oikeuksien puute rajoittaa tehokasta toimimista, kun työskentelymukavuutta ja -helppoutta edistäviä ohjelmia ei pysty asentamaan. 
 
Bugit

 • Äänien puuttuminen IE:ssä
 • Kynä ajoittain häröilee omiaan (piirtää, vaikkei koske näyttöä; yhteys kynän ja tabletin välillä katkeaa)
 • Kirjautumisikkunan pyyhkäisy lagaa (hyppelee miten sattuu eikä tottele kosketusta)
Kokemuksia yhteiskuntaopin tunnilta (20.1.2015)

Olin tehnyt teemasta (Työsuhde) oikeustapaustehtäviä ja lähettänyt ne opiskelijoiden wilmaan/sähköpostiin. Opiskelijoiden tehtävän oli avata tehtävät, hakea kirjasta vastauksiin tietoa, tehdä vastaukset office365 wordin avulla ja lähettää vastaukset minun sähköpostiin.
 
Paikalla oli 14 opiskelijaa. Kaksi opiskelijaa ei päässyt kirjautumaan koulutusverkkoon, vaikka laitteet olivat ns. visitor-verkossa. Annoin heille uudet koneet, joilla sitten kirjautuminen onnistui. Syytä ongelmaan en tiedä.
Opiskelijat tekivät työtä innokkaasti. Muutaman kerran minulta pyydettiin apua ja ongelmat jotenkin ratkottiin yhdessä.
 
Surface3:a pidettiin parempana kuin Ipadia, koska Surface3:ssa on näppäimistö. Muutenkin Surface3:a pidettiin helpompana käyttää kuin Ipadia. Uusi laite tuotti joillekin opiskelijoista hieman vaikeuksia mutta tunnin lopussa yleinen näkemys oli, että laitetta pystyy käyttämään kunhan vaan ensin perehtyy Surface3:n "sielunelämään".
 
Jyrki Tikanmäki/opettaja

Surface Yhteiskuntaopin lakitiedon kurssilla  (19.2.2016)

Perustin YH3 Kansalaisen lakitieto-kurssia varten Office365 ohjelmistton Luokan OneNote-muistikirjan. Tein sinne oikeustapaustehtäviä. Usealla oppitunnilla ryhmällä oli käytössä Surface Pro 3 laitteet. Ryhmän opiskelijat vastasivat oppitunneilla tehtäviin muistikirjan omiin kansioihinsa. Homma sujui muuten hyvin mutta tuntien alussa aina joistakin laitteista lataus loppui tai ohjelmistopäivitys alkoi.

Onneksi opiskelijat pystyivät vaihtamaan toimivaan laitteeseen. Itse pidin siitä, että pystyin seuraamaan hyvin sitä miten paljon ja miten hyviä vastauksia opiskelija oli tehnyt. Plussaa oli myös se, ettei poissaoleville opiskelijoille tarvinnut erikseen lähettää tehtäviä wilman tai sähköpostin kautta.

Jyrki Tikanmäki / Opettaja

Surface historiassa  (24.5.2016)

Tein viidennessä jaksossa kurssin HI4 kahdelle ryhmälle omat Office365 ohjelmistossa Luokan OneNote-muistikirjat. Laitoin ryhmien tuntimuistiinpanot ja harjoitustehtäviä Luokan OneNote-muistikirjaan, johon sitten opiskelijat kirjoittivat vastauksensa omiin kansioihinsa. Opiskelijat tekivät myös ryhmätyöt Luokan OneNote-muistikirjassa yhteistyötilassa, jolloin ryhmä pystyi työskentelemään usealta Surface 3 laitteelta samanaikaisesti.

Kurssin HI5 ryhmä opiskeli koko kurssin Surface Pro 3 laitteilla: Laitoin tuntimuistiinpanot ja harjoitustehtävät Luokan OneNote muistikirjaan, johon opiskelijat kirjoittivat vastauksensa. Kurssien HI4 kuin HI5 opiskelijat pitivät hyvänä sitä, että kurssimateriaali oli luettavissa koko kurssin ajan.

Opettajana pidin siitä, että poissaolleille ei tarvinnut erikseen lähetellä materiaaleja. Lisäksi pystyin seuraamaan miten aktiivisia opiskelijat olivat tehtävien tekemisessä. Tästä oli apua kurssiarvosanojen antamisvaiheessa.  

Surface Pro 3 laitteet pelasivat hyvin kurssin aikana.  Kuljetuskärryissä on laitteille automaattinen lataus ja päivitys eli laiteet ovat aina toimintakunnossa, kun ne käynnistetään.

Jyrki Tikanmäki / Opettaja

Surface yhteiskuntaopin EU-kurssilla (26.5.2016)

Kurssi YH4 opiskeli koko kurssin Surface Pro 3 laitteita hyödyntäen. Tein YH4 ryhmälle Office365:ssä Luokan OneNote-muistikirjan. Laitoin sinne kaikista oppitunneista tuntimuistiinpanot ja harjoitustehtäviä, joihin opiskelijat vastasivat laitteillaan omiin kansioihinsa. Ryhmätyöt tehtiin myös OneNotessa. Opiskelijat hakivat lisätietoa internetistä ja tekivät ryhmätyönsä Luokan OneNote-muistikirjaan yhteistyötilassa. Tämä mahdollisti ryhmän opiskelijoiden samanaikaisen työskentelyn omilla laitteillaan.

Kokemukset Surface Pro 3 laitteiden hyödyntämisestä olivat myönteisiä Opiskelijoiden mukaan tuntimuistiinpanot Luokan OneNote-muistikirjassa helpottivat kurssikokeeseen valmistautumista. Opettajaa tämä työllisti mutta toisaalta ryhmätöiden tekeminen Luokan OneNote-muistikirjassa varmisti sen, että ne valmistuivat määräajassa ja ne oli helpompi arvioida.

Sähköistä koetta harjoiteltiin YH4 kurssin kurssikokeessa. Opettajalle ensimmäisen Abitti-kokeen tekeminen oli hieman työlästä. Kokeen pitämisessä oli aluksi teknisiä ongelmia, koska Surface Pro 3 laitteet eivät aluksi tukeneet Abitti-järjestelmää. Kokeen korjaamisen helppous käänsi vaakakupin kuitenkin sähköisen kokeen hyväksi.    

Jyrki Tikanmäki / Opettaja