Oppilaanohjaus

Ryhmänohjaaja perehdyttää uudet opiskelijat koulun käytäntöihin, hoitaa tiedotuksen ryhmälleen ja pitää tarpeen mukaan ryhmäohjaustuokioita. Ryhmänohjaaja seuraa myös opiskelijan opintomenestystä, myöntää poissaololuvat 1–3 päiväksi ja hoitaa tarvittaessa yhteydet huoltajiin.

Aineenopettajat keskittyvät oman aineensa opiskelun ohjaukseen ja seuran-taan. Opiskelijan tulee selvittää poissaolonsa myös aineenopettajille.

Opiskelijatutorit avustavat 1. vuosikurssin opiskelijoita erilaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja auttaa ja ohjaa opiskelijoita toimivan opiskelusuunnitelman laatimisessa ja toteuttamisessa. Opinto-ohjaaja opastaa opiskelijoita yo-kirjoituksiin liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaajan kanssa lukio-opiskelija voi suunnitella myös jatkokoulutustaan ja uravalintaansa. Varaa henkilökohtainen ohjausaika opinto-ohjaajan ilmoitustaululta.