Ammatilliset perustutkinnot

ammatillinen_matala.jpg

Ammatilliset perustutkinnot

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneena sinulla on ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Meillä on tarjolla kymmeniä perustutkintovaihtoehtoja, joista voit valita omia vahvuuksiasi tukevaa koulutusta. Kaikkien perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä.

Ammatillinen perustutkinto rakentuu seuraavista osista:

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon osa tarkoittaa työelämän toimintakokonaisuuksien pohjalle rakentuvaa, arvioitavaa osaamisen kokonaisuutta, joista ammatillinen tutkinto muodostuu.

Perustutkinnon suorittamisessa voi olla monia tapoja. Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella perustutkintoa. Opiskelija voi valita tutkintoonsa osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. On mahdollista valita yhteisiä tutkinnon osia ja muita valinnaisia tutkinnon osia siten, että suorittaa niissä lukio-opintoja ja siten vahvistaa jatko-opintokelpoisuuttaan tai jopa suorittaa yhdistelmätutkinto.

Opiskelija voi suorittaa perustutkintoa myös tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Koko tutkinnon suorittaminen on mahdollista suunnitella siihen jatkoksi vaikka myöhemmin. Kuitenkin ensisijainen tavoite on tutkinnon suorittamisessa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opiskelun alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon osaamisen hankkimisen ja osoittamisen tavat suunnitellaan. Osaamisen hankkimiseen kuuluu oppilaitoksella opiskelun lisäksi työpaikalla järjestettävää koulutusta ja osaamisen osoittamisen teet näytöillä, käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla.  

Voit tutustua tutkintoihin ja niiden rakenteeseen Opetushallituksen ePerusteet –portaalissa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi