Harkintaan perustuva valinta

joustava_valinta_matala.jpg

Harkintaan  perustuva va­linta tarkoittaa sitä, että koulutuksenjärjestäjä voi poiketa opiske­lijaksi ottamisen valintapistemääristä, jos hakijalla on henkilöön liittyviä erityisiä syitä, jotka vaikuttavat hakemiseen ja opiskelijavalintaan yhteishaussa. Koulutuksen järjestäjä arvioi ja ottaa huomioon hakijan koulutustarpeen ja edellytykset suoriutua opinnoista tehdessään valintoja harkinnanvaraisesti. Ulkomaisella todistuksella hakevat sekä hakijat, joilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus, käsitellään yhteishaussa aina harkinnanvaraisina hakijoina.

Miten haetaan harkintaan perustuvassa valinnassa? 

Kun hakija hakee yhteishaussa harkintaan perustuvassa valinnassa, tulee hänen lähettää kopio hakemuksestaan sekä kaikki liitteet, joihin hän vetoaa, hakuaikana oppilaitokseen. Tarkkaa ohjetta siitä, mitä liitteitä hänen tulee perusteluiksi liittää, ei ole. Hakija päättää, hakeeko harkintaan perustuvassa valinnassa ja perustelee sen. Koulutuksen järjestäjä arvioi ja ottaa huomioon hakijan koulutustarpeen ja edellytykset suoriutua opinnoista. Ulkomaisella todistuksella hakevat käsitellään yhteishaussa automaattisesti harkinnanvaraisina hakijoina.

Toimita kopio hakemuksesta ja liitteet (kaikkiin hakutoiveisiin omat kappaleet) kirjepostilla osoitteeseen:
Savon ammattiopisto
Hakupalvelut
Osmajoentie 75 A
78210 Varkaus

Harkintaan perustuvan valinnan erityisiä syitä voivat olla

1. oppimisvaikeudet:  Oppimisvaikeuksien ja heikon koulumenestyksen taustalla on asiantuntijalausunnoin (esim. lähettävän koulun erityisopettaja, psykologi, lääkäri) perusteltua alisuoriutumista esim. elämäntilanteen vuoksi.

2. sosiaaliset syyt: Hakijalla on perhetilanteeseen ja asumiseen liittyvä erityinen syy (esim. lastensuojelun asiakkuus, asuminen perhekodissa tai tuetussa asumisessa), tai perusteltu paikkakuntasidonnaisuus, joka rajoittaa koulutukseen hakeutumista (esim. omaishoitajana toimiminen).

3. koulutodistusten puuttuminen: Hakija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen eikä hänellä ole perusopetuksen päättötodistusta.

4. koulutodistusten vertailuvaikeudet: Hakija on suorittanut perusopetuksen tai siihen verrattavissa olevan koulutuksen ulkomailla.

5. tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito: Hakijalla on hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittamiseen riittämätön suomen kielen taito.