Harkintaan perustuva valinta

joustava_valinta_matala.jpg

Savon ammattiopisto voi valita harkintaan perustuen enintään 30 % kuhunkin valintayksikköön otettavista opiskelijoista. Hakijan koulutustarve ja mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan huomioon, kun valintapistejärjestelmästä poiketaan.

Pistemäärä ei voi merkittävästi poiketa alimman valittavan pistemäärästä. Hakijan on täytettävä perustutkinnon valintakriteerit ja osallistuttava soveltuvuuskokeeseen, jos sellainen järjestetään. Niiden lisäksi hakemuksen käsittely saattaa sisältää hakijan haastattelun. Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeva on aina mukana myös normaalissa  valinnassa, joten hän voi tulla valituksi koulutukseen, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen.
(Savon koulutuskuntayhtymän koulutuspalvelujen johtoryhmä 10.10.2013)  

Miten haetaan harkintaan perustuvassa valinnassa? 

Kun hakija hakee harkintaan perustuvassa valinnassa, tulee hänen lähettää kopio hakemuksestaan sekä kaikki liitteet, joihin hän vetoaa, hakuaikana oppilaitokseen. Tarkkaa ohjetta siitä, mitä liitteitä hänen tulee perusteluiksi liittää, ei ole. Hakija päättää, hakeeko harkintaan perustuvassa valinnassa ja perustelee sen. Koulutuksen järjestäjä arvioi ja ottaa huomioon hakijan koulutustarpeen ja edellytykset suoriutua opinnoista. Ulkomaisella todistuksella hakevat käsitellään yhteishaussa automaattisesti harkinnanvaraisina hakijoina. Toimita liitteet joko sähköpostilla osoitteeseen: hakutoimisto@sakky.fi tai kirjepostilla osoitteeseen: Savon ammattiopisto / Hakupalvelut, Osmajoentie 75 A, 78210 Varkaus. Liitä mukaan tieto, mihin tutkintoihin haet harkintaan perustuvassa valinnassa.

Harkintaan perustuvan valinnan erityisiä syitä voivat olla

1) Oppimisvaikeudet

Oppimisvaikeuksien ja heikon koulumenestyksen taustalla on asiantuntijalausunnoin (esim. lähettävän koulun erityisopettaja, psykologi, lääkäri) perusteltua alisuoriutumista esim. elämäntilanteen vuoksi. Opiskelijan mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan huomioon. Oppimisvaikeuksia voidaan käyttää harkintaan perustuvan valinnan perusteena silloin, kun kyseisellä koulutusalalla on mahdollisuus järjestää opinnot  pienryhmäopetuksena tai muutoin tarjota tarvittava erityisopetuksen tuki.Kokonaan tai osittain mukautettu / yksilöllistetty peruskoulu ei ole sellaisenaan riittävä peruste.  

2) Koulutodistusten vertailuvaikeudet

Hakijalla ei ole suomalaista peruskoulun tai lukion päättötodistusta siten, että hän voi osallistua pistelaskentaan perustuvaan valintaan. Ulkomaisella todistuksella haettaessa on hakemukseen liitettävä todistuskopioiden lisäksi virallisen kielenkääntäjän todistama suomenkielinen käännös. Jos todistukset puuttuvat kokonaan, hakemukseen liitetään suomalaisen viranomaisen allekirjoittama selvitys tai lausunto. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, valinnan edellytyksenä on hyväksytty kielikoetulos. Lisäksi voidaan selvittää haastattelemalla opiskelijan mahdollisuuksia selvitä opinnoista.  

3) Sosiaaliset syyt

Hakijalla on perhetilanteeseen ja asumiseen liittyvä erityinen syy (esim. lastensuojelun asiakkuus, asuminen perhekodissa tai tuetussa asumisessa), tai perusteltu paikkakuntasidonnaisuus, joka rajoittaa koulutukseen hakeutumista (esim. omaishoitajana toimiminen). Hakemukseen on liitettävä asiantuntijan lausunto. Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. 

4) Tutkinnon suorittamiseen riittämätön suomen kielen taito