Kielitestit

Suomen kielen testi

Suomen kielen testi tehdään oppilaitoksen tiloissa Moodlessa. Kielitestiin kutsutaan kirjeellä tai sähköpostilla.

Kielitestipäivät 2020 Kuopiossa: 5.8.2020, 17.8.2020, 7.9.2020, 28.9.2020, 26.10.2020, 16.11.2020, 14.12.2020.

Kielitestipäivät 2021 Kuopiossa: 11.1.2021, 1.2.2021, 1.3.2021, 29.3.2021, 26.4.2021, 31.5.2021, 28.6.2021, 2.8.2021.

Lähetä todistus kielitaidostasi sähköpostilla osoitteeseen: hakutoimisto@sakky.fi

tai kirjepostilla osoitteeseen: Savon ammattiopisto / Hakupalvelut, Osmajoentie 75 A, 78210 Varkaus.

Ilmoitamme sinulle todistuksen tarkistamisen jälkeen tekstiviestillä, tarvitseeko sinun osallistua suomen kielen testiin.

Savon ammattiopiston opetuskieli on suomi. Suomen kielen taito tarkistetaan kaikilta hakijoilta, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaidon voi osoittaa kielitestissä tai dokumenteilla. Hakijaa, jonka kielitaitoa ei ole todettu riittäväksi, ei voida valita koulutukseen. Kielitaitovaatimus on tutkintokohtainen, eli vaadittu taitotaso vaihtelee välillä A2-B2.

Saat kutsun suomen kielen testiin, jos et ole voinut todentaa kielitaitoasi muilla tavoin. Testin avulla osoitat, että sinulla on riittävät valmiudet opetuskielen käyttämiseen.

Voit osoittaa kielitaitosi toimittamalla todistuksen oppilaitokseemme hyvissä ajoin ennen kielitestiä.

Kielitestiä/ haastattelua ei tarvitse tehdä, jos sinulla on:

  • peruskoulun päättötodistus, jossa äidinkielen tai suomi toisena kielenä -oppiaineen arvosana on riittävä hakemaasi tutkintoon.

Huom! Jos et ole vielä saanut peruskoulun päättötodistusta, toimita peruskoulun 9. luokan syyslukukauden jaksotodistus, jossa äidinkieli tai suomi toisena kielenä on arvioitu kokonaisarvosanalla. Jos äidinkielen opinnot on mukautettu peruskoulussa, sinun on osallistuttava haastatteluun.

  • lukion päättötodistus, jossa äidinkielen tai suomi toisena kielenä arvosana on riittävä hakemaasi tutkintoon.
  • yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason (YKI) todistus, jossa vähintään kolme kielitaidon osa-aluetta on arvioitu taitotasolla 3.

Lue lisää Savon ammattiopiston Yki-testeistä

  • Valma-koulutuksen suomi toisena kielenä (S2) -opettajan antama kielitestaukseen perustuva todistus suomen kielen taidosta, jossa vähintään kolme kielitaidon osa-aluetta on arvioitu riittävällä tasolla hakemaasi tutkintoon.
  • suomen kielellä suoritettu aiempi ammatillinen tutkinto, johon ovat kuuluneet yhteiset opinnot.
  • muu riitävä todistus suomen kielen taidosta

Kielitaitovaatimus on tutkintokohtainen. Peruskoulun tai lukion päättötodistuksesta tarkistetaan äidinkielen tai suomi toisena kielenä -oppiaineen arvosana. Äidinkielen / suomi toisena kielenä -oppiaineen arvosana 7 vastaa taitotasoa A2, arvosana 8 vastaa taitotasoa B1 ja arvosana 9 vastaa taitotasoa B2.

Tutkinnoissa, joissa kielitaitovaatimus on B2, hakijan on saatava kielitestistä tulos B1 ja sen jälkeen osoitettava haastattelussa suullisen kielitaidon osalta taso B2.

Tutkintojen kielitaitovaatimukset 1.1.2019 alkaen, perustutkinnot, löytyy tästä. 

Lisätietoja: hakutoimisto@sakky.fi

Oppimisvalmiuksia mittaava koe
Koetta suunnitellaan valtakunnalliseksi, mutta  tässä vaiheessa emme ole ko. koetta järjestämässä.