Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet

pääsykokeet_matala.jpg

Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, jos koulutuksessa sellainen järjestetään.

Savon ammattiopistossa järjestetään seuraavat pääsy- ja soveltuvuuskokeet (yhteishaku 2018):

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisala, soveltuvuuskoe 7.-8.5.2018

Perustason ensihoidon osaamisalalla on Suomen Psykologikeskuksen tekemä soveltuvuuskoe, johon kaikki hakijat kutsutaan kirjeitse. Koe on maksuton ja kestää yhden päivän. Opiskelijavalinta suoritetaan soveltuvuuskokeen tuloksen perusteella. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon.

Perustason ensihoidon soveltuvuuskoe on 7.-8.5.2018 klo 8.00, paikka: Presidentinkatu 3 auditorio, Kuopio

Lentokoneasennuksen perustutkinto, soveltuvuuskoe 3.5.2018
Opiskelijavalinta tapahtuu soveltuvuuskokeen tuloksen perusteella. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon.

Valtakunnallinen lentokoneasennuksen perustutkinnon pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu neljästä eri osa-alueesta:

- matematiikan, fysiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio, 30 pistettä
- englannin kielen osio, 20 pistettä
- suomen kielen osio, 20 pistettä

- haastattelu, 30 pistettä

Kokeet perustuvat peruskoulun oppimäärään. Peruskoulun ja lukion suorittaneet valitaan omissa kiintiöissään.

Koe järjestetään Kuopiossa, Presidentinkatu 1, Auditorio, klo 9.00. Ilmoittautuminen kokeeseen on paikan päällä klo 8.15-8.45.

Lisätietoja Olli Kankimäki
p. 044 785 4223
olli.kankimaki@sakky.fi

Suomen kielen koe

Savon ammattiopiston opetuskieli on suomi. Suomen kielen taito tarkistetaan kaikilta hakijoilta, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaidon voi osoittaa kielikokeessa tai dokumenteilla. Hakijaa, jonka kielitaitoa ei ole todettu riittäväksi, ei voida valita koulutukseen.

Saat kutsun kielikokeisiin, jos et ole voinut todentaa kielitaitoasi muilla tavoin. Kielikokeessa osoitat, että sinulla on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

Kielikoetta ei tarvitse tehdä, mikäli toimitat hakuaikana oppilaitoksen hakutoimistoon todistuksen jostakin seuraavista:
 • Olet suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen oppimäärän (suomen kieli). 
 • Olet suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen suomen kielen oppimäärän. 
 • Olet suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suomen kielellä. 
 • Olet suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille. 
 • Olet suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen koko oppimäärän (suomen kieli). 
 • Olet suorittanut yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3. Tai olet suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.

  • Sinulla on suomi toisena kielenä (S2) -opettajan antama todistus suomen kielen taitotasostasi kielitaidon neljällä osa-alueella (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Suomen kielen taidon on oltava vähintään tasoa B1.1. kielitaidon kaikilla osa-alueilla.
  • Olet suorittanut ammatillisen peruskoulutuksen suomen kielellä ja sinulla on koulutuksen tutkintotodistus (tämä koskee vain jatkuvaa hakua).

Todistuksen kielitaidosta voit toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: hakutoimisto@sakky.fi tai kirjepostilla osoitteeseen: Savon ammattiopisto / Hakupalvelut, Osmajoentie 75 A, 78210 Varkaus.

Oppimisvalmiuksia mittaava koe

Koetta suunnitellaan valtakunnallisesti jatkossa tulevaksi, mutta  tässä vaiheessa emme ole ko. koetta järjestämässä.