Soveltuvuuskokeet

kirja_ja_paasykoe.jpg

Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kirjeitse, jos koulutuksessa sellainen järjestetään. Soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton ja se kestää yhden päivän. Soveltuvuuskokeessa on kirjallinen osio ja haastattelu. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai hän saa kokeesta 0 pistettä, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon.

Savon ammattiopistossa järjestetään seuraavat pääsy- ja soveltuvuuskokeet (yhteishaku 2020):

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Yhteishaussa 2019 olemme ottaneet käyttöön karsivan soveltuvuuskokeen sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeville  (OKM:n asetusmuutos (161/2019). Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kirjeellä. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai hän saa kokeesta 0 pistettä, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon.

  • Kuopio 5.5.-12.5.2020
  • Iisalmi, 5.5.2020 klo 8.00
  • Varkaus, 7.5.2020

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisala (Kuopio), soveltuvuuskoe ajalla 5.5-12.5.2020
Perustason ensihoidon osaamisalalla on Suomen Psykologikeskuksen tekemä soveltuvuuskoe, johon kaikki hakijat kutsutaan kirjeitse. Koe on maksuton ja kestää yhden päivän. Opiskelijavalinta suoritetaan soveltuvuuskokeen tuloksen perusteella. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon.

Lisätietoja
opinto-ohjaaja Päivi Holopainen
p. 044 785 8794
paivi.holopainen@sakky.fi

Turvallisuusalan perustutkinto

  • Kuopio, tieto päivästä päivitetään pian 
  • Varkaus, 7.5.2020

Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kirjeellä. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai hän saa kokeesta 0 pistettä, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon.

Lentokoneasennuksen perustutkinto, soveltuvuuskoe 6.5.2020
Opiskelijavalinta tapahtuu soveltuvuuskokeen tuloksen perusteella. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa siitä 0 pistettä, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon.

Valtakunnallinen lentokoneasennuksen perustutkinnon pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu neljästä eri osa-alueesta:

  • matematiikan, fysiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio, 30 pistettä
  • englannin kielen osio, 20 pistettä
  • suomen kielen osio, 20 pistettä
  • haastattelu, 30 pistettä

Kokeet perustuvat peruskoulun oppimäärään. Peruskoulun ja lukion suorittaneet valitaan omissa kiintiöissään.

Lisätietoja koulutuspäällikkö Jari Koski
p. 044 785 4225
jari.koski@sakky.fi