Soveltuvuuskokeet ja kielitesti

pääsykokeet_matala.jpg

Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, jos koulutuksessa sellainen järjestetään.

Savon ammattiopistossa järjestetään seuraavat pääsy- ja soveltuvuuskokeet (yhteishaku 2018):

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisala, soveltuvuuskoe 7.-8.5.2018

Perustason ensihoidon osaamisalalla on Suomen Psykologikeskuksen tekemä soveltuvuuskoe, johon kaikki hakijat kutsutaan kirjeitse. Koe on maksuton ja kestää yhden päivän. Opiskelijavalinta suoritetaan soveltuvuuskokeen tuloksen perusteella. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon.

Perustason ensihoidon soveltuvuuskoe on 7.-8.5.2018 klo 8.00, paikka: Presidentinkatu 3 auditorio, Kuopio

Lentokoneasennuksen perustutkinto, soveltuvuuskoe 3.5.2018
Opiskelijavalinta tapahtuu soveltuvuuskokeen tuloksen perusteella. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon.

Valtakunnallinen lentokoneasennuksen perustutkinnon pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu neljästä eri osa-alueesta:

- matematiikan, fysiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio, 30 pistettä
- englannin kielen osio, 20 pistettä
- suomen kielen osio, 20 pistettä

- haastattelu, 30 pistettä

Kokeet perustuvat peruskoulun oppimäärään. Peruskoulun ja lukion suorittaneet valitaan omissa kiintiöissään.

Koe järjestetään Kuopiossa, Presidentinkatu 1, Auditorio, klo 9.00. Ilmoittautuminen kokeeseen on paikan päällä klo 8.15-8.45.

Lisätietoja Olli Kankimäki
p. 044 785 4223
olli.kankimaki@sakky.fi

Suomen kielen testi

Savon ammattiopiston opetuskieli on suomi. Suomen kielen taito tarkistetaan kaikilta hakijoilta, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaidon voi osoittaa kielitestissä tai dokumenteilla. Hakijaa, jonka kielitaitoa ei ole todettu riittäväksi, ei voida valita koulutukseen.

Saat kutsun kielitestiin, jos et ole voinut todentaa kielitaitoasi muilla tavoin. Kielitestissä osoitat, että sinulla on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

Kielitaitovaatimus on tutkintokohtainen, eli vaadittu taitotaso vaihtelee välillä A2-B2. Liitä hakemukseesi todistus kielitaidosta (YKI, Valtionhallinnon kielitutkinto, peruskoulun päättötodistus tai suomi toisena kielenä (S2) -opettajan antama todistus suomen kielen taitotasosta). Peruskoulun päättötodistuksesta tarkistetaan äidinkielen arvosana. Suomi toisena kielenä/ äidinkieli arvosana 7 vastaa taitotasoa A2. Suomi toisena kielenä/ äidinkieli arvosana 8 vastaa taitotasoa B1. Suomi toisena kielenä/ äidinkieli arvosana 9 vastaa taitotasoa B2.

Todistuksen kielitaidosta voit toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: hakutoimisto@sakky.fi tai kirjepostilla osoitteeseen: Savon ammattiopisto / Hakupalvelut, Osmajoentie 75 A, 78210 Varkaus.

Tutkintojen kielitaitovaatimukset, perustutkinnot

Sovitut kielitestipäivät:

27.4.2018, 25.5.2018, 3.8.2018, 7.9.2018, 5.10.2018, 9.11.2018, 14.12.2018.

Kielitestiin kutsutaan kirjeellä.

Oppimisvalmiuksia mittaava koe

Koetta suunnitellaan valtakunnallisesti jatkossa tulevaksi, mutta  tässä vaiheessa emme ole ko. koetta järjestämässä.