Lentokoneasennus, tutkintokohtainen terveydentilavaatimus

lentokoneasentaja_710_0.jpg

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla   
  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei saada korjattua apuvälinein sekä värisokeus
  • hankala käsi-ihottuma
  • allergia lentokonehuoltotyössä käytetyille aineille ja materiaaleille
  • sairaudet, jotka pahenevat vuorotyössä
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • avioniikka-asentajalta vaaditaan lisäksi tarkkaa värinäköä