Logistiikka, tutkintokohtainen terveydentilavaatimus

Kuljetus-710_net_0.jpg

​Kuljetuspalvelujen osaamisala; autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Maantieliikenteessä ammattikuljettajalta edellytetään joko ryhmän 2 ajokorttia (kuorma- ja linja-autojen sekä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat) tai  henkilöauton ammattiajolupaa (taksinkuljettajat).
 
Näitä haettaessa sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ajoterveydestä ryhmän 2 mukaisia terveydentilavaatimuksia.

Ajolupaa koskevista terveydentilavaatimuksista ja ajoterveyden valvonnasta säädetään ajokorttilaissa (386/2011) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ajoterveydestä, jossa annetaan tarkemmat säännökset ajokortin terveysvaatimuksista direktiivin 2006/126/EY liitteen lll ja direktiivin 2009/113/EY-vaatimusten mukaisesti, ks. www.finlex.fi.
 
Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.
 
Opiskelijaksi ei voida kuitenkaan ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen jos valtioneuvoston asetuksissa (asetus 1032/ ja 1033/2011) määritellyissä alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellytävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.
 
Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. 

Logistiikan opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
  • insuliinihoitoinen diabetes
  • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
  • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
  • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • munuaissairaudet
  • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus