Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

* Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) 13.3-3.4.2019
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus on tarkoitettu eniten erityistä ja laajaa tukea tarvitseville henkilöille, jotka näin voivat saada henkilökohtaisten tavoitteiden tai valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta, kuitenkin niin, että koulutuksen tavoitteena ei pääsääntöisesti ole ammatilliseen koulutukseen siirtyminen. Opiskelijan jatko-opintosuunnitelmaan voi kuitenkin sisältyä esimerkiksi ammatillisten perustutkintojen yksittäisten tutkinnon osien tai ammattitaitovaatimusten suorittaminen. Lue lisää Telmasta.

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Marja Rissanen, p. 044 785 8770