Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

* Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) 11.3-1.4.2020
TELMA-opiskelu on suunnattu yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Opiskelu soveltuu sinulle, kun pääsääntöisesti et ole jatkamassa ammatilliseen koulutukseen ja haluat valmentautua oman toimintakykysi mukaiseen itsenäiseen elämään.

Opintojen aikana laadit yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jota tarkistetaan tarpeen mukaan. 1-3 vuoden aikana suoritat 60 osaamispistettä omien oppimistarpeittesi ja -valmiuksiesi mukaisesti ja laadit opintojen jälkeisen jatkosuunnitelman yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa. TELMAn perimmäisenä tavoitteena on löytää sinulle polku oman toimintakykysi mukaiseen hyvään itsenäiseen elämään

Lue lisää Telmasta.

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Marja Rissanen, p. 044 785 8770