VALMA, VALMA erityisopetuksena ja TELMA

Täytä hakulomake huolellisesti osoitteessa www.opintopolku.fi.

*Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), hakuaika 22.5.-24.7.2018.
Koulutus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille ja muille perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla oleville nuorille ja aikuisille, vanhentuneen tai puutteellisen ammattitaidon omaaville sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Opiskelija voi missä tahansa koulutuksen vaiheessa siirtyä suorittamaan ammatillista tutkintoa, mikäli hänellä on siihen tarvittavat valmiudet, hän täyttää alan hakuehdot ja alalla on vapaita paikkoja. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa valmiuksia hakea ammatilliseen koulutukseen sekä vahvistaa valmiuksia suorittaa ammatillinen tutkinto. Valmentavasta koulutuksesta saa 6 lisäpistettä yhteishaussa.
Kuopiossa (160 aloituspaikkaa)
Toivalassa (16 aloituspaikkaa)

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Sinikka Miettinen, p. 044 785 8681

* Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) 14.3-4.4.2018
Koulutus on erityisopetusta, joka on tarkoitettu erityistä ja laajaa tukea tarvitseville opiskelijoille. Koulutus antaa opiskelijoille heidän henkilökohtaisten tavoitteidensa ja valmiuksiensa mukaista opetusta ja ohjausta. Koulutuksen pääpaino on monipuolisissa arkielämän taitojen opiskelussa.
Kuopio ( 10 aloituspaikkaa)
Toivala (2 aloituspaikkaa)

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Marja Rissanen, p. 044 785 8770

* VALMA erityisopetuksena 14.3-4.4.2018
Erityisopetuksena toteutettava Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA erityisopetuksena) antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen koulutukseen tai ammatilliseen erityisopetukseen hakeutumiseksi, valmiuksia itsenäiseen elämään sekä edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa.
Kuopio, Toivala  (3 aloituspaikkaa) 

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Marja Rissanen, p. 044 785 8770