VALMA, VALMA vaativa erityinen tuki ja TELMA

Täytä hakulomake huolellisesti osoitteessa www.opintopolku.fi.

*Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), hakuaika 22.5.-24.7.2018.
Koulutus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille ja muille perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla oleville nuorille ja aikuisille, vanhentuneen tai puutteellisen ammattitaidon omaaville sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Opiskelija voi missä tahansa koulutuksen vaiheessa siirtyä suorittamaan ammatillista tutkintoa, mikäli hänellä on siihen tarvittavat valmiudet, hän täyttää alan hakuehdot ja alalla on vapaita paikkoja. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa valmiuksia hakea ammatilliseen koulutukseen sekä vahvistaa valmiuksia suorittaa ammatillinen tutkinto. Valmentavasta koulutuksesta saa 6 lisäpistettä yhteishaussa 2018. Kuopiossa (160 aloituspaikkaa) Toivalassa (16 aloituspaikkaa)
Lisätietoja: koulutuspäällikkö Hannele Auvinen  p. 044- 785 8012

* VALMA vaativa erityinen tuki 14.3.-4.4.2018
VALMA, vaativa erityinen tuki, antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen koulutukseen tai ammatilliseen erityiskoulutukseen hakeutumiseksi. Opiskelija kehittää omatoimisuuttaan ja toimintakykyään, omaksuu itselleen sopivia keinoja selviytyä arjessa sekä kykenee ottamaan vastuuta elämästään omien edellytystensä mukaisesti. Lue lisää tästä.
Haussa 2018 Kuopio, (2 aloituspaikkaa) , Muuruvesi (1 aloituspaikka)
Lisätietoja: koulutuspäällikkö Marja Rissanen, p. 044 785 8770

* Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) 14.3.-4.4.2018
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus on tarkoitettu eniten erityistä ja laajaa tukea tarvitseville henkilöille, jotka näin voivat saada henkilökohtaisten tavoitteiden tai valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta, kuitenkin niin, että koulutuksen tavoitteena ei pääsääntöisesti ole ammatilliseen koulutukseen siirtyminen. Opiskelijan jatko-opintosuunnitelmaan voi kuitenkin sisältyä esimerkiksi ammatillisten perustutkintojen yksittäisten tutkinnon osien tai ammattitaitovaatimusten suorittaminen. Lue lisää Telmasta.

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Marja Rissanen, p. 044 785 8770