Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (40 osp), Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon osa

KurssiID: 
14555
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Osaamisala(t): 
Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala
Koulutuspaikka: 

Microkatu 1, Kuopio

Koulutus alkaa: 
24.9.2020
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Opetusmuoto: 

Päivä- ja monimuoto

Kustannukset: 
Koulutuksen hinta 220€. Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajalle.
Kohderyhmä: 

Vammaistyössä ja kehitysvamma-alla työskentelevät sekä kasvatus ja opetusalalla toimivat työntekijät

Kielitaitovaatimus B2.

Toteutus: 

Toteutetaan lähiopetuksena ja monimuoto-opetuksena. Koulutukseen sisältyy välitehtäviä sekä kehittämistehtävä. Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia autismin kirjon asiakkaan tukemiseen ja ohjaamiseen, osaa toimia vaativissa tilanteissa sekä osaa kehittää omaa ja työyhteisönsä ammatillista osaamista.

Lähipäivät:

* 24.9.2020 Autismikirjo: Autismin kirjon syyt ja ilmenemismuodot, kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen merkitys asiakassuhteessa, aistikokemusten huomioiminen autismin kirjon asiakkaan tukemisessa.
* 26.11.2020 Arviointi ja seurantamenetelmät sekä toiminnanohjaus: Yleisimmät seuranta ja arviointimenetelmät sekä niiden hyödyntäminen asiakkaan kuntoutumisessa ja kuntoutuksessa. Toiminnanohjauksen haasteet.
* 20.1.2021 Autismi ja oppiminen: Oppimisessa ja oppimisvaikeuksissa tukeminen. Käyttäytymisen ennakointi ja tukeminen vaativissa tilanteissa

Näyttö työpaikalla helmikuun 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja koulutuksesta: 

lehtori Katri Sinkkonen
puh. 044 785 8744
katri.sinkkonen@sakky.fi

Tutkinnon terveydentilavaatimukset / soveltuva terveydentila: 

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus: 

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:

* Päivi Heilala, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 3070
* Jaana Kukkonen, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 3064
* Kirsi Tikkunen, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 8753
* Karita Nuikka, työelämäkoordinaattori, p. 044 785 3075

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@sakky.fi

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset|https://www.sakky.fi/aikuisille/aikuisopiskelijalle/opiskelijaksi-ottamisen-edellytykset]]
Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2432570/reformi/tiedot]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen