Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori tai elintarvikkeiden valmistaja (Kuopio)

KurssiID: 
14135
KouluID: 
53
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Elintarvikealan perustutkinto

Koulutuspaikka: 

Presidentinkatu 3, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Elokuussa 2020 tai joustavasti
Koulutuksen kesto: 
2 - 3 vuotta, Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Kohderyhmä: 

Alasta kiinnostuneet peruskoulun, toisen ammatillisen tutkinnon tai lukion suorittaneet henkilöt.

Kielitaitovaatimus A2.

Elintarvikkeiden valmistajana tai leipuri-kondiittorina tunnet monipuolisesti niin alkutuotantoa,
raaka-aineiden koostumuksia kuin elintarviketeknologiaakin.
Voit työskennellä elintarvikkeiden valmistuksessa, pakkauksessa ja varastoinnissa tai
tuotekehityksessä;voit myös työskennellä ravintoloissa tai ruokakauppojen tuote-esittelyssä tai myynnissä.
Leipomoissa ja muissa pienyrityksissä saat tehdä käsityötä, kun taas
suurteollisuudessa työ on yleensä automatisoidun valmistusprosessin valvontaa.

Tutkinnon muodostuminen: 
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan yhteistyössä suunnitelma, jossa otetaan huomioon aikaisempi kokemus ja osaaminen. Suunnitelmassa sovitaan koulutuksen laajuudesta, ajasta ja sisällöstä. Vaadittava ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöillä aidoissa työympäristöissä. Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp ja yhteiset tutkinnon osat 35 osp.
Toteutus: 

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työssäoppimisesta työpaikoilla. Oppiminen tapahtuu pääasiassa työpaikoilla. Opintojen kesto määräytyy jokaisen henkilökohtaisen opintopolun mukaan, opintopolku suunnitellaan henkilökohtaistamisessa opintojen alkuvaiheessa.
Osaamisalavalinta tehdään ensimmäisen vuoden loppupuolella.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Pirjo Lyyra, lehtori, puh. 044 785 4816
Riitta Oksman, opinto-ohjaaja, puh. 044 785 4020
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sakky.fi

Oppisopimus on mahdollisuus: 

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös oppisopimuksella (edellyttää työpaikkaa).

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:
Päivi Savolainen, oppisopimuskoordinaattori p. 044 785 3070
tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Esittelyvideo|https://www.youtube.com/watch?v=rW17GamL2CI]]
Lisätietoja hakemisesta: 

opinto-ohjaaja, erva Riitta Oksman puh. +358 44 785 4020 , sähköposti: riitta.oksman@sakky.fi

Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Toimita tarvittavat liitteet heti kun teet hakemuksen.

Voit liittää todistusjäljennökset sähköisesti hakemukseen tai lähettää ne sähköpostilla: hakutoimisto@sakky.fi

1. KOPIO PERUSKOULUN JA/TAI LUKION PÄÄTTÖTODISTUKSESTA (selkeä puhelimella otettu kuva riittää)
2. KOPIOT ALAAN LIITTYVISTÄ TYÖTODISTUKSISTA JOIHIN HALUAT VEDOTA

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on toimitettava todistus kielitaidosta
tai osallistuttava Suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutaan kirjeellä.
Mikäli et ole EU-maan kansalainen, liitä hakemukseesi kopio oleskeluluvasta.

Todistusjäljennökset voit toimittaa myös kirjepostina:

Savon ammattiopisto
Hakutoimisto
Osmajoentie 75A
78200 Varkaus

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3328285]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen