Energia-alan ammattitutkinto, Sähköverkkoasentaja, 150 osp (Kuopio)

KurssiID: 
14586
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Energia-alan ammattitutkinto

Osaamisala(t): 
Sähköverkkoasennuksen osaamisala
Koulutuspaikka: 

Presidentinkatu 1-3, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS) n.2 vuotta.
Opetusmuoto: 

Ilta- ja monimuoto

Kohderyhmä: 

Koulutus on tarkoitettu sähköverkkoasentajille, joilla on sähköalan perustutkinto suoritettuna tai omaa väh. 5 vuoden kokemuksen sähköverkkoasentajan tehtävistä.

Kielitaitovaatimus B1.

Tutkinnon muodostuminen: 
Sähköverkkoasentaja osaa toimia sähkönjakeluverkon erilaisissa rakennus-, asennus- ja käyttötehtävissä tai niitä tukevissa tehtävissä. Hän osaa sähköverkon rakentamiseen, käyttöön, mittauksiin, suojauksiin ja asiakasympäristöihin kuuluvat tehtävät erilaisissa asennusolosuhteissa ja osaa suunnitella oman työnsä. Hän osaa sähköverkon rakentamisessa tarvittavat työmenetelmät ja tuntee asennuksissa käytettävät tarvikkeet. Hän osaa toimia oikein sähköverkon häiriötilanteissa. Hän ottaa työssään huomioon ympäristön ja työturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräykset. Energia-alan ammattitutkinnon sähköverkkoasennuksen osaamisala (150 osaamispistettä) muodostuu pakollisista (60 osaamispistettä) ja valinnaisista (90 osaamispistettä) tutkinnon osista. Pakollinen tutkinnon osa 60 osp. on: • Sähköverkon maakaapeliasennukset Valinnaiset tutkinnon osat (90 osp.) ovat: • Sähköverkon ilmajohtoasennukset, 30 osp • Sähköasema-asennukset, 30 osp • Sähköverkon käyttö, 30 ops • Sähkönjakeluverkon suojaukset, mittaukset ja asiakaslaitteet, 30 osp • Tie- ja aluevalaistus sekä liikennevalojen huolto, 30 osp Valinnaisista tutkinnon osista sähkörataverkon tutkinnon osia ei Savon ammattiopistossa voi suorittaa. Valinnaisiin tutkinnon osista yhden 30 osp. arvoisen tutkinnon osan voi suorittaa myös joko toiselta energia-alan ammattitutkinnon osaamisalalta tai vaihtoehtoisesti sähköasentajan ammattitutkinnosta.
Toteutus: 

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).
Suunnitemassa selvitetään opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan.

Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen voi kuulua itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja työssäoppimista. Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Osaaminen osoitetaan näyttämällä se pääsääntöisesti käytännön työtilanteissa.

Lähiopetusta on n. 20 päivää kahden vuoden aikana.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Kouluttaja Janne Markkanen puh. 044 785 4248
Koulutuspäällikkö Marko Haataja puh. 044 785 3278
sähköpostit etunimi.sukunimi@sakky.fi

Oppisopimuskoulutus: 

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina soveltuvaa työpaikkaa, jonka opiskelija tulee itse hankkia ennen koulutuksen aloittamista.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:
-Merja Happonen, puh. 044 785 3073
-Jaana Kukkonen, puh. 044 785 3064

tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Hakemusten perusteella hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun. Koulutukseen valittavilta edellytetään alalle soveltuvaa
terveyttä ja suomen kielen tasoa A2 puhumisen ja ymmärtämisen osa-alueilla.
Mikäli hakijalla on riittävä työkokemus alalta ja hyvät työllistymismahdollisuudet, voidaan tällöin suomen kielen vaatimusten osalta käyttää
valinnan yhteydessä tapauskohtaista harkintaa.

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6123511/reformi/tiedot]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen