Energia-alan erikoisammattitutkinto, sähköverkkoasennuksen osaamisala, sähköverkkomestari, 180 osp (Kuopio)

KurssiID: 
14589
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Energia-alan erikoisammattitutkinto

Koulutuspaikka: 

Presidentinkatu 1-3, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS) n.2 vuotta.
Opetusmuoto: 

Ilta- ja monimuoto

Kustannukset: 
150,00 euroa
Kohderyhmä: 

Energia-alan erikoisammattitutkinnon sähköverkkoasennuksen osaamisalan tutkinto on työnjohdollinen koulutus.
Sähköverkkomestari osaa aloittaa, toteuttaa ja luovuttaa työmaan suunnitelmien mukaisesti. Hän osaa johtaa ja organisoida työt sekä tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä kehittämistarpeista.
Hän osaa sähköverkkoalan tarjouslaskennan, yleisten sopimusehtojen mukaisen työmaanhoidon sekä verkostotyömaan käytännön työnjohdon. Lisäksi henkilö valinnoistaan riippuen osaa
sähköverkon suunnittelun ja käytön ja osaa toimia työnjohtajana verkon häiriötilanteissa. Työmaata johtaessaan hän ottaa huomioon ympäristön ja työturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräykset.

Kieltaitovaatimus B1.

Toteutus: 

Energia-alan erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu osaamisalakohtaisista pakollisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä) ja osaamisalakohtaisista valinnaisista tutkinnon osista (60 osaamispistettä).
Pakolliset tutkinnon (120 osp.) osat ovat:
Projektinhallinta energia-alalla, 40 osp
Työnjohto energia-alalla, 40 osp
Tarjouslaskenta energia-alalla, 20 osp
Sähköverkkoalan työmaan hoito, 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (60 osp.) ovat:
Jakeluverkon maastopainotteinen suunnittelu, 30 osp
Jakeluverkon mitoituspainotteinen suunnittelu, 30 osp
Jakeluverkon kunnossapitotoiminta ja käyttötyöt, 30 oss
Markkinointi ja asiakashallinta energia-alalla, 30osp

Valinnaisista tutkinnon osista sähkörataverkon tutkinnon osia ei Savon ammattiopistossa voi suorittaa.
Valinnaisiin tutkinnon osista yhden 30 osp. arvoisen tutkinnon osan voi suorittaa myös joko toiselta energia-alan erikoisammattitutkinnon osaamisalalta tai vaihtoehtoisesti sähköyliasentajan erikoisammattitutkinnosta.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Kouluttaja Janne Markkanen puh. 044 785 4248
Koulutuspäällikkö Marko Haataja puh. 044 785 3278
sähköpostit etunimi.sukunimi@sakky.fi

Oppisopimuskoulutus: 

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella.
Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:

-Merja Happonen, oppisopimuskoordinaattori puh. 044 785 3073
-Jaana Kukkonen, oppisopimuskoordinaattori puh. 044 785 3064
tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Hakemusten perusteella hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun. Koulutukseen valittavilta edellytetään alalle soveltuvaa
terveyttä ja suomen kielen tasoa A2 puhumisen ja ymmärtämisen osa-alueilla.
Mikäli hakijalla on riittävä työkokemus alalta ja hyvät työllistymismahdollisuudet, voidaan tällöin suomen kielen vaatimusten osalta käyttää
valinnan yhteydessä tapauskohtaista harkintaa.

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6123512/reformi/tiedot]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen