Hieronnan ammattitutkinto, (150 osp)

KurssiID: 
13965
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Hieronnan ammattitutkinto

Koulutuspaikka: 

Presidentinkatu 1, Kuopio

Koulutus alkaa: 
10.8.2020
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS). Viikoittaisen kahden lähipäivän lisäksi opiskelija opiskelee ohjatusti ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta lukuvuoden aikana 150 osaamispisteen laajuisesti, jolloin opiskelusta tulee päätoimista.
Opetusmuoto: 

Päivä- ja monimuoto

Kustannukset: 
Koulutusmaksu on 700€. Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimuskoulutus edellyttää voimassa olevaa tai alkavaa työsuhdetta koko koulutuksen ajaksi.
Kohderyhmä: 

Sosiaali- ja terveysalalle soveltuvat, hierontatyöstä kiinnostuneet, peruskoulun suorittaneet henkilöt, joille itsensä työllistäminen yrittäjänä on mahdollisuus. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoilta vaaditaan hyvää terveyttä. Opiskelu edellyttää tietokonetta ja toimivia nettiyhteyksiä sekä kykyä itseohjautuvaan oppimiseen.

Kielitaitovaatimus B2

Tutkinnon muodostuminen: 
Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Hän edistää potilaidensa toimintakykyä ja hyvinvointia. Tutkinnon pakolliset osat: 1. tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (70 osp) 2. sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen (30 osp) Valinnaiset tutkinnon osat (valittava kaksi): 3. kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä (25 osp) 4. raajanivelten liikkuvuuden edistäminen (25osp) tai 5.Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen (25 osp) 6. tutkintoon voi valinnaiseksi tutkinnon osaksi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta, terveysalan ammattitutkinnosta, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta tai mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti. Opiskelun voi aloittaa milloin tahansa avoimessa ammattiopistossa tarjolla olevilla verkkokursseilla. Verkkokurssin hinta on 124€ (sis. alv 24%) / kurssi. Ilmoittautuminen verkkokursseille SAKKY:n n koulutuskalenterin kautta. **Kurssit avautuvat kevään 2020 aikana**. Maksettuasi verkkokurssimaksun saat kurssin verkkotunnukset. Jos tulet valituksi tutkintokoulutukseen, otetaan suorittamasi verkkokurssimaksut huomioon koulutusmaksussa ja suorittamasi verkko-opinnot käyvät osaksi opintoja. Jokaiselle opiskelijalla laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen.
Toteutus: 

Tutkintokoulutuksen lähiopetus toteutetaan viikoittain maanantaisin ja tiistaisin klo 8.30-16. Lähiopetus painottuu käytännön taitojen harjoiteluun.

Ammattitaitovaatimuksiin liittyvä teoreettinen opiskelu tapahtuu pääosin ohjattuna ja itsenäisenä opiskeluna erilaisten oppimistehtävien avulla. Hieronnan perustaitojen karttuessa osa lähipäivistä käytetään ohjattuun potilastyöhön oppilaitoksen hierontaklinikalla. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus harjoitella käytännön taitoja hierontaa tarjoavissa sosiaali,- terveys- ja liikunta-alan yrityksissä työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Tällöin oppilaitos tekee yrityksen kanssa koulutussopimuksen. Opiskelija voi myös harjaantua hierontatyössä omassa yrityksessään tai opiskelujen ajaksi perustamassaan Nuori Yrittäjä -yrityksessä.
(Avainsana: hieroja)

Lisätietoja koulutuksesta: 

Tutkintovastaava Seija Kujala-Przeliorz, puh. 044 785 8784
seija.kujala@sakky.fi
tai
Irja Hynynen, puh. 044 785 8830
irja.hynynen@sakky.fi

Oppisopimuskoulutus: 

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:

* Päivi Savolainen, oppisopimuskoordinaattori p. 044 785 3070
* Kirsi Tikkunen, oppisopimuskoordinaattori, p. 044 785 8753
* Jaana Kukkonen, oppisopimuskoordinaattori p. 044 785 3064

tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset|https://www.sakky.fi/aikuisille/aikuisopiskelijalle/opiskelijaksi-ottamisen-edellytykset]]
Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Hakemuksen liitteeksi on toimitettava kopiot peruskoulun tai lukion päättötodistuksesta, muista opintotodistuksista sekä työtodistuksista liittämällä ne suoraan koulutuksen hakulomakkeelle tai lähettämällä ne osoitteseen:

Liitteet osoitteeseen:
Savon ammattiopisto
Sari Stirkkinen
PL 87 (Presidentinkatu 3)
70101 KUOPIO

Liitteet toimitettava oppilaitokselle 14.4.2020 mennessä.

Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella aina koulutuksen aloittamiseen saakka.

Soveltuvuuskoe: 
24.4.2020
Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Avaa tästä tutkinnon perusteet/OPH|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4556441/reformi/tiedot]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen