Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto, kipsimestari (Kuopio)

KurssiID: 
13104
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto

Koulutuspaikka: 

Presidentinkatu 1-3, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
1,5-2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Opetusmuoto: 

Päivä- ja monimuoto

Kustannukset: 
Koulutuksen hinta on 800€. Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimuskoulutus edellyttää voimassa olevaa tai alkavaa työsuhdetta koko koulutuksen ajaksi.
Kohderyhmä: 

Tutkinnon suorittajalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ammatillisessa perustutkinnossa tai vastaavassa tutkinnossa vaadittava osaaminen sekä työkokemusta immobilisaatiohoitotyön työtehtävistä. **Koulutamme kipsimestareita vain työelämän tarpeeseen eli koulutukseen hakijalla tulee joko olla valmiina työpaikka tai hän on lähiaikoina siirtymässä kyseisiin tehtäviin.**

Kielitaitovaatimus B1.

Tutkinnon muodostuminen: 
Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto, kipsimestari, 180 osp Pakolliset tutkinnon osat (160 osp) * Alaraajapotilaan immobilisaatiohoitoprosessissa toimiminen, 30 osp * Yläraajapotilaan immobilisaatiohoitoprosessissa toimiminen, 30 osp * Lapsipotilaan immobilisaatiohoitoprosessissa toimiminen, 20 osp * Erityisryhmiin kuuluvan potilaan immobilisaatiohoitoprosessissa toimiminen, 20 osp * Haavanhoitopotilaan ja kevennyshoitoa tarvitsevan potilaan immobilisaatiohoitoprosessissa toimiminen, 20 osp * Vetovälineistöä tai ulkoisia tukilaitteita käyttävän potilaan immobilisaatioprosessissa toimiminen, 20 osp * Immobilisaatiohoidon kehittäminen, 20 osp Valinnaiset tutkinnon osat (20 osp): * Infektioiden torjunta ja hyvien hygieniakäytänteiden noudattaminen immobilisaatiohoidossa, 20 osp * Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 20 osp * Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta, 20 osp Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkintoon voidaan sisällyttää tutkinnon osa terveysalan ammattitutkinnosta, turvallisuusalan perustutkinnosta, tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnosta, tieto ja viestintätekniikan perustutkinnosta, välinehuoltoalan perustutkinnosta tai lähiesimiestyön ammattitutkinnosta.
Toteutus: 

Koulutus toteutetaan työelämälähtöisenä koulutuksena ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan mm. tutkinnon mukaisissa tehtävissä työpaikoilla.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Tutkintovastaava Sinikka Kamula, p. 044 785 8805
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Tutkinnon terveydentilavaatimukset / soveltuva terveydentila: 

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus: 

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:

* Päivi Heilala, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 3070
* Jaana Kukkonen, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 3064
* Kirsi Tikkunen, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 8753

tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset|https://www.sakky.fi/aikuisille/aikuisopiskelijalle/opiskelijaksi-ottamisen-edellytykset]]
Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4221364]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen