Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 180 osp (Kuopio)

KurssiID: 
12974
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutuspaikka: 

Presidentinkatu 1, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Opetusmuoto: 

Päivä- ja monimuoto

Kustannukset: 
Opiskelijan maksama omaehtoinen koulutus: 550 € Yrityksen maksama henkilöstökoulutus: 1100 € Oppisopimuskoulutus: maksuton
Kohderyhmä: 

Esimiesasemassa olevat johtajat, päälliköt ja yritysjohtajat.

Tutkinnon muodostuminen: 
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (80 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä). Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on Johtajana toimiminen. Valinnaiset tutkinnon osat ovat (kukin 50 osaamispistettä): Strategiatyön johtaminen, Projektin johtaminen, Työyhteisön kehittämisen johtaminen, Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, Asiakkuuksien johtaminen, Talouden johtaminen sekä Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen. Lisäksi tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 50 osaamispisteen laajuisesti. Tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutukseen osallistuminen antaa näkökulmia ja välineitä esimiestyöhön, avaimia uralla etenemiseen sekä asiantuntijoiden tukea oman johtajuuden ja työyhteisön kehittämiseen.
Toteutus: 

Tutkinto tai sen osat suoritetaan näyttöinä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.
Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja siihen voi osallistua työn ohessa. Koulutuksen tarve, sisältö, kesto ja muut henkilökohtaiset oppimisjärjestelyt määritellään opiskelijan lähtötason perusteella.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on riittävästi työkokemuksella tai muulla tavoin hankittua aiempaa, tutkinnon vaatimusten mukaista osaamista.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Tutkintovastaava Jaana Piippo
puh. 044 785 8653
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Mauri Heikkinen
puh. 044 785 8642
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Oppisopimuskoulutus: 

Voit opiskella ja suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajan.
Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:
- Kirsi Tikkunen, p. 044 785 8753
- Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064

tai
[[Täytä hakemus oppisopimuskoulutukseen tästä linkistä|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Koulutuksen esite|https://www.sakky.fi/sites/default/files/kuvat/johtamisen_esite_2019.pdf ]]
Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Koulutukseen on jatkuva haku.

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelijavalinnat tehdään pääasiassa sähköisen hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastattelussa arvioidaan mm. hakijan soveltuvuutta ko. tutkintoon, koulutustarvetta sekä motivaatiota ja muita valmiuksia tutkinnon/koulutuksen suorittamiseen. Tutkintoon valittavalla tulee olla ko. tutkintoon soveltuva työpaikka tai suunnitelma työpaikan löytämiseksi. Päätöksen opiskelijavalinnasta tekevät yhdessä opettaja ja koulutuspäällikkö.

Työvoimakoulutuksessa opiskelijavalintapäätökset tekee TE-palvelut ja oppisopimuskoulutuksessa Savon ammattiopiston oppisopimuspalvelut.

Kielitaitovaatimus C1. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/5792220]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen