Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, 150 osp (Kuopio), Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

KurssiID: 
12976
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Osaamisala(t): 
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
Koulutuspaikka: 

Presidentinkatu 1, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Jatkuva haku/Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS) 1-2 vuotta
Opetusmuoto: 

Päivä- ja monimuoto

Kustannukset: 
Koulutuksen hinta on 400€ Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton (Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen). Koulutuksesta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia, jolloin hinta on 125€/tutkinnon osa.
Kohderyhmä: 

Koulutus on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalasta kiinnostuneille henkilöille. Hakijalta edellytetään soveltuvuutta ja kiinnostusta lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn.
Alan työkokemus ja soveltuva koulutus katsotaan eduksi.

Tutkinnon muodostuminen: 
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, 150 osp, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Pakollinen tutkinnon osa kaikille osaamisaloille * Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp Pakolliset tutkinnonosat: 1. Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp) 2. Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä (30 osp) 3. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (40 osp) Valinnaiset (valitse 20 osp): * Kulttuurien moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp * Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp * Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp (Avainsanat: koulunkäyntiavustaja, koulunkäynninohjaaja) [[Koulutuksen esite| http://materiaali.sakky.fi/esitteet/KasvuAT.pdf]]
Toteutus: 

Tutkinto suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan ja tutkinto on valmis, kun pakolliset tutkinnon osat sekä riittävä määrä valinnaisia tutkinnonosia on suoritettu, yhteensä 150 osp.

Koulutus rakentuu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, lähi-, etä-ja itsenäisestä opiskelusta.

Opiskelija ja tutoropettaja tekevät yhdessä henkilökohtaisen osaamisen kehittämisuunnitelman (HOKS) , jossa huomioidaan aiempi, koulutus, työkokemus sekä muu osaaminen.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Tutoropettaja Jouni Smolander, p. 044 785 3327
Tutkintovastaava Taina Räikkönen, p. 044 785 8768
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Oppisopimuskoulutus: 

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:

* Jaana Kukkonen, oppisopimuskoordinaattori p. 044 785 3064
* Päivi Savolainen, oppisopimuskoordinaattori p. 044 785 3070
* Kirsi Tikkunen, oppisopimuskoordinaattori, p. 044 785 8753

tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset|https://www.sakky.fi/aikuisille/aikuisopiskelijalle/opiskelijaksi-ottamisen-edellytykset]]
Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Kouluttaja ottaa yhteyttä hakijaan ja opiskelijavalintoihin liittyvät tarvittavat haastattelut tehdään tutkintoon hakeutumisen yhteydessä.

Rikostaustaotteen pyytäminen opiskeluoikeuden arviointia varten:
Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta tai vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta, voidaan hänen opiskeluoikeutensa peruuttaa.

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Avaa tästä tutkinnon perusteet/OPH|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/5116903]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen