Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, 150 osp (Kuopio), Perhepäivähoidon osaamisala, Perhepäivähoitaja

KurssiID: 
14807
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Osaamisala(t): 
Perhepäivähoidon osaamisala
Koulutuspaikka: 

Microkatu 1, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Jatkuva haku/Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS) 1-2 vuotta
Opetusmuoto: 

Päivä- ja monimuoto

Kustannukset: 
Koulutuksen hinta on 400€ Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton (Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen). Koulutuksesta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia, jolloin hinta on 125€/tutkinnon osa.
Kohderyhmä: 

Koulutus on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalasta kiinnostuneille henkilöille. Hakijalta edellytetään soveltuvuutta ja kiinnostusta lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn.
Alan työkokemus ja soveltuva koulutus katsotaan eduksi.

Kielitaitovaatimus B2.

Tutkinnon muodostuminen: 
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, 150 osp, Perhepäivähoidon osaamisala, Perhepäivähoitaja Pakollinen tutkinnon osa kaikille osaamisaloille * Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp Pakolliset tutkinnon osat: 1. Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp) 2. Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä (40 osp) Valinnaiset (valitse 40 osp): * Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp) * Tutkinnon osa Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta (40 osp) Valinnaiset (valitse 20 osp): * Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp * Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp * Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp (Avainsanat: perhepäivähoitaja) [[Koulutuksen esite| http://materiaali.sakky.fi/esitteet/KasvuAT_pph.pdf]]
Toteutus: 

Tutkinto suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan ja tutkinto on valmis, kun pakolliset tutkinnon osat sekä riittävä määrä valinnaisia tutkinnonosia on suoritettu, yhteensä 150 osp.

Koulutus rakentuu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, lähi-, etä-ja itsenäisestä opiskelusta.

Opiskelija ja tutoropettaja tekevät yhdessä henkilökohtaisen osaamisen kehittämisuunnitelman (HOKS) , jossa huomioidaan aiempi, koulutus, työkokemus sekä muu osaaminen.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Tutoropettaja Sirpa Hartikainen, p. 044 785 8809
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Tutkinnon terveydentilavaatimukset / soveltuva terveydentila: 

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
- muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus: 

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:

* Jaana Kukkonen, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 3064
* Päivi Heilala, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 3070
* Kirsi Tikkunen, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 8753

tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset|https://www.sakky.fi/aikuisille/aikuisopiskelijalle/opiskelijaksi-ottamisen-edellytykset]]
Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Tutoropettaja ottaa yhteyttä hakijaan ja opiskelijavalintoihin liittyvät tarvittavat haastattelut tehdään tutkintoon hakeutumisen yhteydessä.

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on toimitettava todistus kielitaidosta
tai osallistuttava Suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutaan kirjeellä.
Mikäli et ole EU-maan kansalainen, liitä hakemukseesi kopio oleskeluluvasta.

Rikostaustaotteen pyytäminen opiskeluoikeuden arviointia varten:
Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta tai vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta, voidaan hänen opiskeluoikeutensa peruuttaa.

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Avaa tästä tutkinnon perusteet/OPH|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/5116903]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen