Kehitysvamma-alan ammattitutkinto, 150 osp (Kuopio)

KurssiID: 
14635
KouluID: 
1
Tyyppi: 
long
Tutkinto: 

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Koulutuspaikka: 

Microkatu 1, Kuopio

Koulutus alkaa: 
Joustava aloitus
Koulutuksen kesto: 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS)
Opetusmuoto: 

Päivä- ja monimuoto

Kustannukset: 
Koulutuksen hinta on 400€ Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton (Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen).
Kohderyhmä: 

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on kiinnostus ja soveltuvuus työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Kielitaitovaatimus B1.

Tutkinnon muodostuminen: 
Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneella on laaja-alainen kehitysvamma-alan osaaminen. Hän osaa suunnitella ammatillista toimintaansa yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja verkostojensa kanssa. Hän osaa työskennellä yksilökeskeistä toimintatapaa noudattaen ja edistää toiminnallaan asiakkaan terveyttä, turvallisuutta, toimintakykyä ja oppimista. Hän osaa edistää eri tavoin asiakkaan vuorovaikutusta ja kommunikointia. (Avainsana: vammaistyö)
Toteutus: 

Koulutus sisältää lähiopiskelua (max. 16 päivää), itsenäistä etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen yksilöllinen sisältö ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, jossa aiempi koulutus, työkokemus ja muulla tavoin hankittu osaaminen kartoitetaan.

Pakolliset tutkinnon osat:
1. Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla
2. Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen
3. Vuorovaikutus ja kommunikointi

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi)
4. Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa
5. Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla tai vaihtoehtoisesti:
-Tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
-Tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan työelämän todellisissa tehtävissä. Suoritukset etenevät tutkinnon osittain. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset ja vähintään yksi valinnainen tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti.
Suosittelemme kaikille hakijoille tutustumista tutkinnon perusteisiin ennen koulutukseen hakeutumista.

[[Koulutuksen esite| http://materiaali.sakky.fi/esitteet/KehitysvammaAT.pdf]]
[[Esittelyvideo| https://edusakky-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kirsi_tikkunen_sakky_fi/ESKzdBDcEqNPlOScrKBLeEcBBeLv_OHasU173L579RX_-w?e=8VJ0fb]]

Lisätietoja koulutuksesta: 

Tutkintovastaava Katri Sinkkonen, p. 044 785 8744
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Tutkinnon terveydentilavaatimukset / soveltuva terveydentila: 

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus: 

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:

* Päivi Heilala, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 3070
* Kirsi Tikkunen, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 8753
* Jaana Kukkonen, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 3064

tai täytä sähköinen hakulomake: [[Haku oppisopimuskoulutukseen|http://wilma.sakky.fi/browsecourses?school-id=49&long-term=12757&checkout=true]]

Koulutuksen esite, linkit: 
[[Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset|https://www.sakky.fi/aikuisille/aikuisopiskelijalle/opiskelijaksi-ottamisen-edellytykset]]
Hakeminen ja opiskelijavalinta: 

Opiskelijavalintoihin liittyvät tarvittavat haastattelut tehdään tutkintoon hakeutumisen yhteydessä.

Opintojen rahoitus: 
Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.
Tutkinnon perusteet (OPH): 
[[Opetushallitus/tutkinnon perusteet|https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3749775/reformi/tiedot]]
Huomioitavaa: 
Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen